www.arbostore.eu www.arbostore.eu

Wie controleert mijn bedrijf?

4 May 2022 Geen categorie
De Nederlandse Arbeidsinspectie (Inspectie SZW heet met ingang van 1
januari 2022  De Nederlandse Arbeidsinspectie) controleert of
werkgevers en werknemers zich houden aan de verschillende wetten,
besluiten en regelingen op het terrein van arbeid.  
De Nederlandse Arbeidsinspectie voert gericht en onaangekondigd
controles uit om te zorgen dat werkgevers de regels van de Arbowet
naleven. Daarnaast zal de Nederlandse Arbeidsinspectie verder gaan
met het onderzoeken van arbeidsongevallen.
 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Search

+