In steeds meer bedrijven worden zowel werkgevers als medewerkers zich bewust van de noodzaak van een actief Arbobeleid binnen het totale bedrijfsbeleid. Veiligheid, gezondheid en welzijn voor de medewerkers spelen een steeds belangrijker rol in de bedrijfsvoering en de cultuur van bedrijven.
De Arbowet schrijft een aantal zaken voor waaraan medewerkers zich moeten houden om het werk veilig, gezond en met plezier uit te kunnen voeren.

De cursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA geeft de leidinggevende de kennis en de vaardigheden om het operationeel personeel op een verantwoorde en bovenal veilige wijze aan te sturen en te laten werken.
De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

In de VCA-checklist* is deze cursus als mustvraag voor alle operatiönele leidinggevenden, langer dan drie maanden in dienst, opgenomen.

* zie PI-blad Veiligheidzorgsysteem-VCA

Doel van de cursus

De cursisten leren de basiskennis voor het veilig laten uitvoeren van werkzaamheden in de industrie en bouwnijverheid. Tevens wordt een aanzet gegeven tot een positieve verandering in de mentaliteit op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Doelgroep en vooropleiding

Leidinggevenden van operationele medewerkers. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur en –inhoud

VOL-VCA wordt gegeven voor maximaal 20 cursisten in 2 of 3 dagen inclusief examen of 5 avonden inclusief examen.

De volgende verplicht onderwerpen worden behandeld:

• Arbo-wet;
• ongevallentheorie;
• leidinggeven en veiligheid;
• veiligheidsinformatie en werkvergunningen;
• taak- risicoanalyse;
• bedrijfsnoodplan;
• risicobronnen;
• gevaarlijke stoffen;
• ergonomie;
• gereedschappen, machines en elektriciteit;
• hijsen, tillen en lopen;
• werken op hoogte;
• werkvergunningen en besloten ruimten;
• persoonlijke beschermingsmiddelen;

• eventueel branchegerichte informatie (door het bedrijf aan te geven / aan te reiken extra informatie die niet wordt geëxamineerd).

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt een cursusboek van MVA.
Het examen wordt door een onafhankelijk en gecertificeerd examenbureau afgenomen, bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een landelijk erkend diploma met een geldigheid van 10 jaar*.

*zie PI-blad VOL-VCA Herhaling

Docenten

Ervaren, deskundige en praktijkgerichte docenten die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijkgerichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Cursuslocaties, -data en -tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu