VCA gecertificeerde* bedrijven of opdrachtgevers die een VCA eis hanteren maken vaak gebruik van uitzend- en detacheringsbureaus om te voorzien in tijdelijke mankracht. Deze inleners vallen onder het VCA systeem van het betreffende bedrijf en moeten dus aan de in de VCA norm gestelde eisen van onder andere persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids¬opleiding voldoen.

Om structureel invulling te kunnen geven aan de VCA eisen van gecertificeerde bedrijven of opdrachtgevers , is er een branche gerichte norm opgezet:
De Veiligheids- en Gezondheids Checklist Uitzend- en detacheringsbureaus; de VCU 2002/03.

Het VCU certificaat is bedoeld voor uitzend- en detacheringbureaus die personeel leveren aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico of werken in een risicovolle omgeving zoals: fabrieken, installaties, werkplaatsen en projectlocaties.

*Zie PI-blad Veiligheidzorgsysteem VCA

Elementen
Om een VCU certificaat te kunnen behalen, moeten 20 verplichte vragen goed worden beantwoord. Bovendien moet uit de overige vragen een keuze worden gemaakt, waarbij 55 van de maximaal 105 punten moet worden gescoord.

Begeleiding*
Aan de hand van een intake binnen uw bedrijf kan MVA een inschatting maken van de hoeveelheid werk en de kosten, voordat er kan worden gecertificeerd.

* zie PI-blad Managementsystemen – algemene informatie

Combinaties
Behalve enkelvoudige trajecten kan MVA ook assisteren bij het samenvoegen en uitbreiden van bestaande systemen tot zogenaamde integrale managementsystemen, bijvoorbeeld met ISO 9001-2000*.

* zie PI-blad NEN-ISO 9001-2000

Certificering
Certificatie audit; U kunt uw systeem laten certificeren door een onafhankelijke Certificatie Instelling. MVA biedt begeleiding tijdens de certificering.

Informatie
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu
I.  www.arbostore.eu