De verreiker wordt steeds vaker ingezet bij relatief lage lasten waarbij de manoeuvreerbaarheid een grote rol speelt zoals bij minder goed bereikbare plaatsen en een oneffen terrein.
Bij ondeskundig gebruik van een verreiker bestaat het risico van klemmen, knellen en zelfs kantelen.

Wettelijke verplichtingen bij het werken met een hoogwerker zijn oa.:

• Een minimumleeftijd van 16 jaar;
• 16 – 18 jarigen alleen onder direct toezicht van de leidinggevende;
• Alleen personen met een aantoonbare opleiding;
• Een goed onderhouden gekeurde verreiker.

Als een werkgever niet kan aantonen dat zijn personeel voldoende is opgeleid, is hij bij ongevallen juridisch aansprakelijk.

In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie* zal een verreiker als risico genoemd worden en zal er een aanbeveling gedaan worden om een cursus te volgen.

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie.

Doel van de cursus

Het geven van inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het werken met een verreiker en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden, zodat veilig en doelmatig met de verreiker kan worden gewerkt. Ervaren en aankomende bedieners van verreikers worden opgeleid tot vakbekwame medewerkers.

De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Doelgroep en vooropleiding

Werknemers die betrokken zijn bij het verplaatsen, sta-pelen, laden en lossen van materialen en producten met behulp van een verreiker. Voor deze cursus is enige ervaring met een verreiker gewenst.

Cursusduur en -inhoud

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven voor maximaal 8 cursisten en is opgesplitst in een theorie- en een praktijkgedeelte. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Theorie
• toepassingen;
• risico’s;
• wet- en regelgeving;
• bedrijfsklaar maken;
• bediening;
• veiligheid bij de bediening.

Praktijk
• veiligheid;
• efficiëntie;
• bedieningstechnische handelingen;
• dagelijks onderhoud.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt een cursusboek van MVA en bij voldoende resultaat een certificaat. De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets, de praktijk wordt gedurende de cursus beoordeeld. Wij adviseren om na vijf jaar een opfriscursus* te volgen.
Het certificaat volgens de normen van de “Gids Opleidingen Risicovol Werk” heeft een geldigheid van 5 jaar.

*zie PI-blad Verreiker Herhaling

Docenten

Ervaren, deskundige en praktijkgerichte docenten die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijkgerichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Cursuslocaties, -data en –tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu  
I.  www.arbostore.eu