Omdat een ongeluk in een klein hoekje zit, herkennen wij hem vaak niet. Iedereen heeft wel eens een “dat ging nog net goed” ervaring gehad en vaak was dat dan ook nog een gevolg van meer geluk dan wijsheid.

Wachten tot het geluk u in de steek laat en het een keer fout afloopt is een optie, gevaren tijdig signaleren en daarmee de risico’s verkleinen het alternatief.

Door middel van de methode:

“niet op elkaar letten, maar op elkaar passen”

kan onveilig gedrag op de werkplek beter worden gesignaleerd. Door aandacht te schenken aan de activiteiten van college’s en derden in hun omgeving wordt de de veiligheid op de werkplek verder vergroot.

Doel van de cursus

Het voorkomen van ongevallen door het tijdig herkennen en onderkennen van de risico’s ten gevolge van;
• onveilige handelingen;
• onveilige situaties;
• onverwachte gebeutenissen.

Doelgroep en vooropleiding

Elk bedrijf of organisatie met personeel in dienst. Voor deze training is geen specifieke vooropleiding vereist.
Bijpassende relevante trainingen zijn:
• Basisveiligheid en VOL VCA*;
• Veiligheidsbewustzijn*.

*zie PI-blad.

Cursusduur en –inhoud

De cursus wordt in 4 uur gegeven voor maximaal 20 cursisten en is opgesplitst in een theoretisch gedeelte en een praktijk gedeelte. In het theoretische gedeelte worden oa. de volgende onderwerpen behandeld:

• goed en kritisch observeren;
• bepalen van positie en handelingen;
• interpreteren van procedures en regels;
• rapportage.

Het praktijk gedeelte bestaat uit intensieve oefeningen onder begeleiding van de deskundige waarbij de opgedane theoretische kennis in de praktijk wordt gebracht:

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt naast cursusmateriaal van MVA een deelnamecertificaat. Wij adviseren om na drie jaar een opfriscursus te volgen.

Docenten

Ervaren veiligheidskundigen uit de praktijk die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijkgerichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Cursuslocaties, -data en -tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu