Het verschil tussen een bijna ongeval en een ongeval met letsel is vaak de factor geluk:
Die hamer viel vlak naast hem, iets meer naar rechts en hij was……..
Gelukkig was er niemand in de buurt, want anders……

Minstens 9 van de 10 geregistreerde ongevallen met verzuim ontstaan ten gevolge van een onveilige hande-ling of situatie en zijn te wijten aan menselijk gedrag. Uit onderzoek blijkt dat men zich vaak niet bewust is van deze handelingen en/of situaties.

De gevolgen van dit “onveilige gedrag” zijn:
• relatief veel bedrijfsongevallen;
• een hoger ziekteverzuim;
• extra kosten.

Door te werken aan de mentaliteit en het bewustzijn van de medewerkers zullen er minder onveilige handelingen en situaties onstaan.

Doel van de cursus

De cursisten leren de basiskennis voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden. Tevens wordt een aanzet gegeven tot een positieve verandering in de mentaliteit op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Doelgroep en vooropleiding

Elk bedrijf of organisatie met personeel in dienst. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.
Bijpassende relevante trainingen zijn:
• Basisveiligheid en VOL VCA*;
• Veiligheidsobservatie*;
• Training ondernemingsraad*.

*zie PI-blad.

Cursusduur en -inhoud

Afhankelijk van de opdracht wordt door middel van een “Intake” gesprek de exacte inhoud en cursusduur bepaald. De cursus wordt vaak in 1 dag gegeven voor maximaal 16 cursisten.
De volgende onderwerpen kunnen worden behandeld:

• Trainingsdoelen;
• Huidige situatie m.b.t. veiligheid en veiligheidsgedrag;
• Eigen gedrag;
• Betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel van leidinggevenden vergroten;
• Onveilige handelingen en situaties;
• IJsbergtheorie;
• Menselijk gedrag;
• Communicatie m.b.t. veiligheid;
• Persoonlijke beschermingsmiddelen;
• etc.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt cursusmateriaal en een certificaat van deelname. Wij adviseren om na drie jaar een opfriscursus te volgen.

Docenten

Ervaren veiligheidskundigen uit de praktijk die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijk gerichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Cursuslocaties, -data en -tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA
Deze cursus leent zich uitstekend voor in-company verzorging, op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu