De geldigheidsduur van het diploma Veiligheid voor leidinggevenden VCA* (VOL-VCA) bedraagt 10 jaar. In de VCA-checklist2 is deze cursus als mustvraag opgenomen voor alle operationeel personeel, boven het niveau van meewerkend voorman, dat langer dan drie maanden in dienst is. Om aan deze eis te kunnen blijven voldoen dient de houder van het diploma de kennis te herhalen.

De Arbowet schrijft een aantal zaken voor waaraan medewerkers zich moeten houden om het werk veilig, gezond en met plezier uit te kunnen voeren.

De herhalingscursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA geeft de leidinggevende de kennis en de vaardigheden om het operationeel personeel op een verantwoorde en bovenal veilige wijze aan te sturen en te laten werken.
De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

* zie PI-blad Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA (VOL-VCA)
2 zie PI-blad Veiligheidzorgsysteem VCA

Doel van de cursus

Het opfrissen van de basiskennis voor het veilig laten uitvoeren van werkzaamheden in de industrie en bouwnijverheid. Tevens wordt een aanzet gegeven tot een positieve verandering in de mentaliteit op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Doelgroep en vooropleiding

Leidinggevenden van operationele medewerkers. Voor deze cursus is de vooropleiding VCA Veiligheid voor leidinggevenden (VOL-VCA) vereist.

Cursusduur en –inhoud

De cursus wordt gegeven voor maximaal 20 cursisten in 3 avonden inclusief examen of 1 dag inclusief examen.

De volgende verplicht onderwerpen worden behandeld:

• Arbo-wet;
• ongevallentheorie;
• leidinggeven en veiligheid;
• veiligheidsinformatie en werkvergunningen;
• taak- risicoanalyse;
• bedrijfsnoodplan;
• risicobronnen;
• gevaarlijke stoffen;
• ergonomie;
• gereedschappen, machines en elektriciteit;
• hijsen, tillen en lopen;
• werken op hoogte;
• werkvergunningen en besloten ruimten;
• persoonlijke beschermingsmiddelen;

eventueel branchegerichte informatie (door het bedrijf aan te geven / aan te reiken extra informatie die niet wordt geëxamineerd).
Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt een cursusboek van MVA.
Het examen wordt door een onafhankelijk en gecertificeerd examenbureau afgenomen, bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een landelijk erkend diploma met een geldigheid van 10 jaar.

Docenten

Ervaren, deskundige en praktijkgerichte docenten die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijkgerichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Cursuslocaties, -data en -tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu