Met ca. 1600 keer per jaar is het vallen van hoogte de grootste veroorzaker van dodelijke bedrijfsongevallen en één van de grootste veroorzakers van verzuim. Vaak is het niet of verkeerd gebruik van hulpmiddelen één van de oorzaken.
Om het veilig werken op hoogte mogelijk te maken zijn rolsteigers een uitermate geschikt arbeidsmiddel om in korte tijd een tijdelijke werkvloer op hoogte te creëren.
Een verantwoord en veilig gebruik van rolsteigers eist de nodige deskundigheid.

In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie* zal het werken op hoogte als risico genoemd worden en zal er een aanbeveling gedaan worden om een cursus te volgen.
De cursus Veilig werken met rolsteigers verkleint de kans op een ongeval tijdens het opbouwen, gebruik en afbreken aanzienlijk.

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Doel van de cursus

Het geven van inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan werken met rolsteigers en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden, welke noodzakelijk zijn voor het veilig bouwen, werken op en afbreken van rolsteigers.

De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Doelgroep en vooropleiding

Werknemers die belast zijn met het werken op rolsteigers, alsmede het opbouwen en afbreken hiervan. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur en –inhoud

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven voor maximaal 10 cursisten en is opgesplitst in een theorie- en praktijkgedeelte.
In het theorie gedeelte worden oa. de volgende onderwerpen behandeld:

• wet- en regelgeving;
• constructie en uitvoeringen;
• gebruik en verrijden;
• omgevingsfactoren.

Het praktijk gedeelte bestaat uit oefeningen onder begeleiding van de deskundige waarbij de opgedane theoretische kennis in de praktijk wordt gebracht.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt een hand-out van MVA en bij voldoende resultaat een deelnamecertificaat. De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets. Wij adviseren om na drie jaar een opfriscursus te volgen.

Docenten

Ervaren, deskundige en praktijkgerichte docenten die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijkgerichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Cursuslocaties, -data en –tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu