Diwaterstofsulfide (H2S), meestal zwavelwaterstof genoemd, is een kleurloos, sterk ruikend giftig gas dat bijna iedereen wel herkent als de oorzaak van de geur van rotte eieren. Het kan al in zeer lage concentraties door de geur worden waargenomen. Door de giftigheid ervan is het inademen van ook lage concentraties zwavelwaterstof gedurende langere tijd gevaarlijk.

Zwavelwaterstof ontstaat op 2 manieren, door de natuur zelf en door de industrie. In de natuur wordt het gecreeërd door vulkanen en bij de rotting van vele zwavelhoudende organische stoffen zoals eiwitten.
In de industrie ontstaat zwavelwaterstof uit vloeibaar zwavel, dit gebeurt in een zwavelfabriek.
Zwavelwaterstof komt ook vrij bij verschillende soorten processen zoals: het verwerken van asfalt, rubber- en papierfabricage, bedrukkingen van textiel en in de (petro) chemische industrie.

Werknemers hebben een verhoogd risico om aan te hoge concentraties zwavelwaterstof te worden blootgesteld. Bij hoge concentraties (> 15 mg/m3) kunnen er verschillende gevolgen optreden: branderige ogen, kortademigheid, astma-aanvallen. Bij een zeer hoge concentratie is er kans op longoedeem, bewusteloosheid en zelfs overlijden.
Zwavelwaterstofopname gebeurt door inademen.

Doel van cursus

Het verstrekken van kennis en inzicht over zwavelwaterstof, zodat veilig en doelmatig kan worden gewerkt.

De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Doelgroep en vooropleiding

Medewerkers die gaan werken op locaties waar H2S is aangetroffen of kan voorkomen. Voor deze cursus is geen vooropleiding vereist.

Cursusduur en -inhoud

De cursus wordt gegeven voor maximaal 15 cursisten en duurt 1 dagdeel. De volgende onderwerpen worden behandeld:

• wat is H2S en waar komt het voor;
• eigenschappen van H2S;
• herkenning van een H2S locatie;
• hoe te handelen bij vrijkomen van H2S en of gasalarm;
• adembescherming;
• gasdetectieapparatuur;
• het testen van H2S apparatuur;
• praktische vaardigheden.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt een naslagwerk van MVA en bij voldoende resultaat een certificaat. De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets Wij adviseren om na drie jaar een opfriscursus te volgen.

Docenten

Deskundige docenten met een ruime ervaring in bovengenoemde vakgebieden in o.a. de (petro)chemie, industrie en bouw, die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen.

Cursuslocaties, -data en -tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu