Voor een bedrijf is het van groot belang dat het verplaatsen van lasten veilig en doelmatig wordt uitgevoerd.

In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie* zal het verplaatsen van lasten als risico genoemd worden en zal er een aanbeveling gedaan worden om een cursus te volgen.

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Doel van de cursus

Het geven van inzicht in middelen, toepassings-mogelijkheden en veiligheidsrisico’s die verbonden zijn aan het veilig verplaatsen van lasten.

De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Doelgroep en vooropleiding

Operationele werknemers die betrokken zijn bij het verplaatsen van lasten. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur en -inhoud

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven voor maximaal 8 cursisten en is opgesplitst in een theorie- en een praktijkgedeelte. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Theorie

• wet- en regelgeving;
• begrippen met betrekking tot het verplaatsen van lasten;
• soorten en kenmerken van hijswerktuigen;
• soorten en kenmerken van hijsgereedschap;
• wijze van aanslaan met betreffend hijsgereedschap;
• afkeurcriteria hijsgereedschap;
• speciaal hijsgereedschap;
• veilig verplaatsen van lasten;
• communicatie bij het verplaatsen van lasten.

Praktijk

• praktisch oefenen met het veilig verplaatsen van diverse lasten;
• praktisch oefenen in het communiceren met de bestuurder van de aanwezige kraan;
• veiligheid;
• efficiëntie;
• dagelijks onderhoud.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt een cursusboek van MVA en bij voldoende resultaat een certificaat. De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets, de praktijk wordt gedurende de cursus beoordeeld. Wij adviseren om na vijf jaar een opfriscursus te volgen.
Het certificaat volgens de normen van de “Gids Opleidingen Risicovol Werk” heeft een geldigheid van 5 jaar.

Docenten

Ervaren, deskundige en praktijkgerichte docenten die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijkgerichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Cursuslocaties, -data en –tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu