De Ondernemingsraad (OR) moet volgens de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) en de Arbeidsomstandig¬hedenwet bij de besluitvorming van een aantal essentiële zaken worden betrokken. Het instemmings- en adviesrecht is per onderwerp geregeld en vastgelegd.

Het is een utopie om te veronderstellen dat de OR-leden voldoende op de hoogte zijn van alle onderwerpen om een goed gefundeerd standpunt in te nemen.
Voor zaken die de arbeidsomstandigheden betreffen kan de OR ervoor kiezen een VGW(M)-commissie te installeren, bestaande uit een aantal van haar eigen leden, uitgebreid met een aantal andere collega’s.

VGW(M) staat voor Veiligheid, Gezondheid, Welzijn (Milieu).

Om een goede gesprekspartner te zijn en de juiste beslissingen te kunnen nemen is het zaak om goed thuis te zijn in deze specifieke materie.

Doel van de cursus

Het bijbrengen van kennis en vaardigheden om als volwaardig lid van de VGW(M)-commissie te functioneren.

Doelgroep en vooropleiding

Leden van de VGW(M)-commissie en de OR. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur en –inhoud

De cursus wordt in 2 dagen gegeven voor maximaal 12 cursisten, de volgende onderwerpen worden behandeld:

• wetgeving;
• WOR (Wet op de Ondernemingsraden);
• arbowet;
• milieuwetgeving;
• VGWM commissie;
• zorgsystemen;
• arbodienst;
• arbeidsinspectie;
• basisvaardigheden communicatie.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt cursusmateriaal van MVA en een deelnamecertificaat.

Docenten

Ervaren, deskundige en praktijkgerichte docenten die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijk erichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Cursuslocaties, -data en -tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent de. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu