Vaak is werkoverleg of een toolboxmeeting niet populair en wordt deze verstoring van de werkzaamheden als lastig, geld- en tijdsverslindend ervaren.
Toch is overleg en voorlichting noodzakelijk voor een goede, veilige en verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden. Goed en gericht overleg draagt bij tot onder andere:
• minder ongelukken;
• betere allertheid van de medewerkers;
• minder fouten;
• schonere bouwplaats;
• minder wachttjden;
• minder frustratie en irritatie;
• geldbesparing.

Daarom schrijft de arbo-wetgeving en ook de VCA-norm, werkoverleg met betrekking tot veiligheid en gezondheid voor. In de Risico- Inventarisatie en Evaluatie* zal daarom ook het gebrek aan overleg en voorlichting als risico genoemd worden.

Bedrijfven die VCA1 gecertificeerd zijn moeten aan de verplichting in de norm voldoen door periodiek toolboxmeetingen te houden onder al het operationeel personeel.

Het operationeel leidinggevend personeel, zoals uitvoerders, coördinatoren uitvoeringsfase en projectleiders, moeten de toolboxmeetingen geven. Om een optimaal effect te halen uit deze toolboxmeetingen is instructie over een goede voorbereiding en uitvoering noodzakelijk.

* zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie
zie PI-blad Veiligheidzorgsysteem-VCA

Doel van de cursus

Het bijbrengen van kennis en vaardigheden om een toolboxmeeting goed voor te bereiden en uit te voeren

Doelgroep en vooropleiding

Leidinggevenden welke belast zijn met het verzorgen van toolboxmeetingen. Voor deze training is het diploma VOL-VCA vereist bij deelnemers van VCA gecertificeerde bedrijven.

Cursusduur en –inhoud

De cursus wordt in 1 dagdeel gegeven voor maximaal 18 cursisten, de volgende onderwerpen worden behandeld:

• VCA-norm;
• rol leidinggevende;
• communicatie technieken;
• voorbereiden toolboxmeeting;
• uitvoeren toolboxmeeting
• evalueren van de diverse presentaties;
• eind evaluatie.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt naast cursusmateriaal van MVA een deelnamecertificaat.

Docenten

Ervaren, deskundige en praktijkgerichte docenten die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijkgerichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Cursuslocaties, -data en -tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu