De grootste veroorzakers van dodelijke bedrijfsongeval-len en één van de grootste veroorzakers van verzuim, zijn de circa 1600 ongevallen op hoogte die jaarlijks plaatsvinden. Vaak is het niet of verkeerd gebruik van hulpmiddelen één van de oorzaken. Reddingsoperaties op hoogte zijn vaak gecompliceerd en erg risicovol ten gevolge van slechte bereikbaarheid en een niet mee-werkend slachtoffer.

In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie* zal het werken op hoogte en dus ook het redden op hoogte als risico genoemd worden en zal er een aanbeveling gedaan worden om een cursus te volgen.

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Doel van de cursus

Het geven van inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het werken met reddingsmiddelen op hoogte en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden, welke noodzakelijk zijn voor het veilig uitvoeren van reddingsoperaties op hoogte.

De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Doelgroep en vooropleiding

Werknemers (BHV-ers) die te maken krijgen met red-dingsoperaties op hoogte. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur en –inhoud

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven voor 6-10 cursisten en is opgesplitst in een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte.
In het theoretische gedeelte worden oa. de volgende onderwerpen behandeld:

• wetgeving;
• bewustwording van valgevaar;
• voorkoming van gevaren/ongevallen;
• het handelen na een ongeval;
• bewustwording van de noodzaak van reddingsmiddelen;
• uitleg over werking en gebruik van verschillende reddingsmiddelen;
• onveilige werksituaties;
• onveilige omstandigheden;
• praktische toepassingen van reddingsmiddelen;
• aantrekken en testen harnasgordels.

Het praktijk gedeelte bestaat uit oefeningen onder begeleiding van een deskundige waarbij de opgedane theoretische kennis in de praktijk wordt gebracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten reddingsmiddelen en een 30 m. hoge klimmast.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt een cursusboek en bij voldoende resultaat een certificaat van deelname. De cursus wordt afgesloten met een evaluatie.

Docenten

Ervaren, deskundige en praktijkgerichte docenten die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijkgerichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Cursuslocaties, -data en –tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Cursuslocatie omgeving Rotterdam, in-company is eventueel mogelijk. Aanmelden kan middels het inschrijfformulier.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu