Volgens de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) moeten bedrijven met meer dan 50 medewerkers beschikken over een ondernemingsraad (OR).
Het goed functioneren van een ondernemingsraad is een verantwoordelijke taak, vaak ontbreken bij (aspirant) leden de juiste kennis en vaardigheden van taken, rechten en plichten en om goed in een ondernemingsraad te functioneren.

Doel van de cursus

Het bijbrengen van kennis en vaardigheden om als volwaardig lid van de OR te functioneren. Het beter laten functioneren van de ondernemingsraad.

Doelgroep en vooropleiding

Leden en aspirant leden van de Ondernemingsraad. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur en -inhoud

De cursus wordt in 2 of 3 dagen gegeven, eventueel in 4 of 6 dagdelen, voor maximaal 12 cursisten, de volgende onderwerpen worden behandeld:

• functie van de OR;
• taken van de OR;
• positie van de OR;
• werkstructuur;
• communicatietechnieken;
• vergadertechnieken;
• presentatietechnieken.

Bij de 3 daagse cursus worden de volgende extra onderwerpen behandeld:

• behandelingsstramien van vergaderstukken;
• relatie met de achterban;
• regels en afspraken.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt cursusmateriaal van MVA en een deelnamecertificaat.

Docenten

Ervaren, deskundige en praktijkgerichte docenten die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijkgerichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Cursuslocaties, -data en -tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu