Veiligheid neemt een prominente rol in binnen de bedrijfsvoering en cultuur van bedrijven. Vaak is er niet voldoende kennis in huis om aan alle wettelijke eisen te voldoen en zal er een specialist ingehuurd moeten worden*, of zal er intern iemand opgeleid kunnen worden tot Middelbaar Veiligheidskundige (MVK-er).
Een Middelbaar Veiligheidskundige kan als adviseur de directie bijstaan om het veiligheid- en arbobeleid binnen de organisatie vorm te geven.

*zie PI-blad Detachering Veiligheidskundige

Doel van de cursus

Het verstrekken van kennis en inzicht over veiligheids- en arboaspecten, alsmede het trainen in het toepassen hiervan. Hierdoor kan de cursist deze aspecten vertalen naar maatregelen binnen de organisatie en kan hij / zij de veiligheidstaken coördineren en uitvoeren.

Doelgroep en vooropleiding

Projectveiligheidskundigen, Arbo-adviseurs, KAM- coördinatoren*, etc.
Vooropleiding: Technisch of algemeen MBO-niveau (niveau 4), ontheffing van deze eis is mogelijk wanneer de werkgever schriftelijk verklaart dat de betrokken werknemer drie jaar aantoonbare ervaring heeft met veiligheid.

*zie PI-blad KAM coördinator

Cursusduur en -inhoud

De cursus wordt in circa 5 maanden gegeven voor maximaal 15 cursisten en is opgebouwd uit 6 modulen.
Elke module omvat een deel zelfstudie van ongeveer drie weken en een gezamenlijk cursusdeel.
De totale studiebelasting van 650 uur is als volgt verdeeld:

• zelfstudie 360 uur;
• gezamenlijke cursus 90 uur;
• studieopdracht 60 uur;
• bedrijfsopdracht 60 uur;
• examenvoorbereiding 40 uur;
• eindopdracht 40 uur.

Een aparte examentraining behoort tot de mogelijkheden.
In deze opleiding wordt gewerkt met verschillende didactische werkvormen zoals practica, opdrachten en werkgroepen. Dit biedt gelegenheid tot interactie tussen docent en de cursisten, alsmede de cursisten onderling.
Er geldt een aanwezigheidspercentage van 80%, in verband met te houden presentaties.

De volgende modulen worden behandeld:

• adviesvaardigheden en presenteren;
• organisatiekunde en Arbowetgeving;
• toepassing van Arbobeleid;
• ziekteverzuim en ongevalsonderzoek;
• arbeidshygiëne en gevaarlijke stoffen;
• bedrijfsveiligheid.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt oa. een Praktijkgids Arbeidsveiligheid, een cursusnaslagwerk en bij voldoende resultaat een erkend diploma Middelbare Veiligheidskundige. De cursus wordt afgesloten met een examen en een eindopdracht.

Docenten

Deskundige docenten met een ruime ervaring in bovengenoemde vakgebieden in o.a. industrie en bouw, die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen.

Cursuslocaties, -data en -tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu