Wanneer er op hoogte moet worden gewerkt en het bouwen van een steiger te duur of te tijdrovend is, wordt vaak een hoogwerker ingezet (schaarlift of armlift). Dit is een mobiele hefinrichting voor personen en eventueel goederen. Hoogwerkers maken momenteel een snelle ontwikkeling door en worden in toenemende mate gebruikt in diverse branches.
Bij ondeskundig gebruik van een hoogwerker bestaat het risico van klemmen, knellen en zelfs kantelen.

Wettelijke verplichtingen bij het werken met een hoogwerker zijn oa.:

  • Alleen personen met een aantoonbare opleiding;
  • Een goed onderhouden gekeurde hoogwerker.

Als een werkgever niet kan aantonen dat zijn personeel voldoende is opgeleid, is hij bij ongevallen juridisch aansprakelijk.

Alleen de basiscursus Hoogwerker* is niet genoeg om mogelijke risico’s het hoofd te bieden. Een aanvullende vijf jaarlijkse herhaling stelt de gebruiker in staat om bij te blijven in zijn vakgebied en zijn kennis en vaardigheden te toetsen aan de eisen.

In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie2 zal een hoogwerker als risico genoemd worden en zal er een aanbeveling gedaan worden om een cursus te volgen.

*zie PI-blad Hoogwerker Basiscursus
zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Doel van de cursus

Opfrissen van het inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het werken met een hoogwerker en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden, zodat veilig en doelmatig met de hoogwerker kan worden gewerkt.

De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Doelgroep en vooropleiding

Deze cursus is bestemd voor werknemers die belast zijn met werkzaamheden welke verricht worden met behulp van een hoogwerker en in het bezit zijn van het certificaat Hoogwerker Basiscursus.

Cursusduur en -inhoud

Deze cursus wordt in een halve dag gegeven voor maximaal 8 cursisten en is opgesplitst in een theorie- en een praktijkgedelte. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Theorie:
• toepassingen;
• risico’s;
• wet- en regelgeving;
• bedrijfsklaar maken;
• bediening;
• veiligheid bij de bediening.

Praktijk:
• veiligheid;
• efficiëntie;
• bedieningstechnische handelingen;
• dagelijks onderhoud.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt een cursusboek van MVA en bij voldoende resultaat een certificaat. De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets, de praktijk wordt gedurende de cursus beoordeeld. Wij adviseren om elke vijf jaar een opfriscursus te volgen.
Het certificaat volgens de normen van de “Gids Opleidingen Risicovol Werk” heeft een geldigheid van 5 jaar.

Docenten

Ervaren, deskundige en praktijkgerichte docenten die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijk gerichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Cursuslocaties, -data en –tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu  
I.  www.arbostore.eu