Wanneer er op hoogte moet worden gewerkt en het bouwen van een steiger te duur of te tijdrovend is, wordt vaak een hoogwerker ingezet (schaarlift of armlift). Dit is een mobiele hefinrichting voor personen en eventueel goederen. Hoogwerkers maken momenteel een snelle ontwikkeling door en worden in toenemende mate gebruikt in diverse branches.
Bij ondeskundig gebruik van een hoogwerker bestaat het risico van klemmen, knellen en zelfs kantelen.

Wettelijke verplichtingen bij het werken met een hoogwerker zijn oa.:

 • Alleen personen met een aantoonbare opleiding; 
 • Een goed onderhouden gekeurde hoogwerker.

Als een werkgever niet kan aantonen dat zijn personeel voldoende is opgeleid, is hij bij ongevallen juridisch aansprakelijk.

In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie* zal een hoogwerker als risico genoemd worden en zal er een aanbeveling gedaan worden om een cursus te volgen.

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Doel van de cursus

Het geven van inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het werken met een hoogwerker en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden, zodat veilig en doelmatig met de hoogwerker kan worden gewerkt.

De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Doelgroep en vooropleiding

Werknemers die belast zijn met werkzaamheden welke verricht worden met behulp van een hoogwerker. Voor deze cursus is enige ervaring met een hoogwerker gewenst.

Cursusduur en -inhoud

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven voor maximaal 8 cursisten en is opgesplitst in een theorie- en een praktijkgedeelte. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Theorie 

 • toepassingen;
 • risico’s; 
 • wet- en regelgeving; 
 • bedrijfsklaar maken; 
 • bediening; 
 • veiligheid bij de bediening.

Praktijk 

 • veiligheid;
 • efficiëntie; 
 • bedieningstechnische handelingen; 
 • dagelijks onderhoud.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt een cursusboek van MVA en bij voldoende resultaat een certificaat. De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets, de praktijk wordt gedurende de cursus beoordeeld. Wij adviseren om na vijf jaar een opfriscursus* te volgen.
Het certificaat volgens de normen van de “Gids Opleidingen Risicovol Werk” heeft een geldigheid van 5 jaar.

*zie PI-blad Hoogwerker Herhaling

Docenten

Ervaren, deskundige en praktijkgerichte docenten die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijkgerichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Cursuslocaties, -data en –tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu  
I.  www.arbostore.eu