In diverse bedrijfstakken worden handbediende hogedruk vloeistofspuitinstallaties gebruikt om installaties, apparatuur, gevels, productiehallen, leidingen, condensors, warmtewisselaars en vele andere objecten te reinigen. Naast de omstandigheden waaronder moet worden gewerkt, brengt het reinigen onder hoge druk specifieke risico’s met zich mee.
Voor het werken met een werkdruk van meer dan 100 bar is een speciale instructie wettelijk vereist.

Alleen de basiscursus Hogedrukreiniger* is niet genoeg om mogelijke risico’s het hoofd te bieden. Een aanvullende driejaarlijkse herhaling stelt de gebruiker in staat om bij te blijven in zijn vakgebied en zijn kennis en vaardigheden te toetsen aan de eisen.

In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie2 zal een hogedrukreiniger als risico genoemd worden en zal er een aanbeveling gedaan worden om een (vervolg)cursus te volgen.

*ziePI-blad Hogedrukreiniger Basiscursus
zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Doel van de cursus

De cursisten kennis bijbrengen over de risico’s en de te treffen veiligheidsmaatregelen. Het aanleren van praktische vaardigheden om veilig om te gaan met verplaatsbare hogedrukreinigers (> 100 bar maximale werkdruk).

De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Doelgroep en vooropleiding

Deze cursus is bestemd voor werknemers die werken met een hogedruk¬reiniger en in het bezit zijn van een certificaat Hogedrukreiniger Basiscursus.

Cursusduur en –inhoud

De cursus wordt gegeven binnen een halve dag voor maximaal 8 cursisten en is opgesplitst in een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte (met maximaal 4 cursisten). In beide gevallen ligt de nadruk op de aanwezige bedrijfssituatie, apparatuur en de dagelijkse praktijk van de cursisten.

In het theoretische gedeelte worden oa. de volgende onderwerpen behandeld:

• begripsomschrijvingen;
• werken met hoge druk;
• werken met (chemische) toevoegingen;
• persoonlijke beschermingsmiddelen;
• eerste hulp bij ongevallen;
• samenvatting en veiligheidstips.

Het praktijkgedeelte bestaat uit intensieve oefeningen onder begeleiding van de deskundige waarbij de opgedane theoretische kennis in de praktijk wordt gebracht. Cursisten gebruiken eigen persoonlijke beschermingsmiddelen zoals spuitpak, veiligheids¬laarzen, gehoorbescherming, gelaatscherm en handschoenen.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt een cursusboek van MVA en een certificaat van deelname. Wij adviseren om elke drie jaar een opfriscursus te volgen.

Docenten

Ervaren, deskundige en praktijkgerichte docenten die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijkgerichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Cursuslocaties, -data en -tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu  
I.  www.arbostore.eu