De cursus Hijsen in werkplaatsen is gericht op de specifieke omstandigheden bij het hijsen in uw bedrijf. Voor aanvang van de cursus wordt d.m.v. een bezoek afgestemd welke hijswerktuigen en materialen in uw bedrijf gebruikt worden. Naar aanleiding daarvan verzorgt MVA in uw bedrijf een op maat gemaakte eendaagse cursus.

In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie* zal het hijsen in een werkplaats als risico genoemd worden en zal er een aanbeveling gedaan worden om een cursus te vol-gen.

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Doel van de cursus

De cursisten inzicht geven in de hijsmiddelen, de toepassingsmogelijkheden en de veiligheidsrisico’s die verbonden zijn aan het hijsen van lasten in werkplaatsen.

De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Doelgroep en vooropleiding

Operationele werknemers die betrokken zijn bij het verplaatsen van lasten (materialen en producten) met behulp van hijsapparatuur zoals takels en bovenloop¬kranen. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur en –inhoud

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven voor maximaal 8 cursisten en is opgesplitst in een theorie- en een praktijkgedeelte, in beide gevallen ligt de nadruk op de aanwezige bedrijfssituatie en apparatuur.

In het theoretische gedeelte worden oa. de volgende onderwerpen behandeld:

  • soorten en aanwezige hijswerktuigen; 
  • technische kennis; 
  • werkwijze; 
  • aanwezige gereedschappen; 
  • materialen; 
  • veiligheid en risico’ s.

Het praktijk gedeelte bestaat uit intensieve oefeningen onder begeleiding van de docent, waarbij de opgedane theoretische kennis in de praktijk wordt gebracht.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt een bedrijfsgericht cursusboek van MVA en een certificaat van deelname, de cursus wordt afgesloten met een schriftelijke – en praktische toets. Wij adviseren om na drie jaar een opfriscursus* te volgen.

*zie PI-blad Hijsen in werkplaatsen Herhaling

Docenten

Ervaren, deskundige en praktijkgerichte docenten die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijk erichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Cursuslocaties, -data en -tarieven

Deze cursus wordt als in-company cursus gegeven, op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu  
I.  www.arbostore.eu