Het werken met heftrucks is niet meer weg te denken uit onze maatschappij, er komen steeds meer goederen die vervoerd en opgeslagen moeten worden. Elk jaar gebeuren er ca. 4000 ongevallen en incidenten met vorkheftrucks waarvan gemiddeld 5 met dodelijke afloop. Bij ondeskundig gebruik van een heftruck bestaat het risico van klemmen, knellen en zelfs kantelen.

Alleen de basiscursus Heftruckchauffeur* is niet genoeg om mogelijke risico’s het hoofd te bieden. Een aanvullende vijfjaarlijkse herhaling stelt de heftruckchauffeur in staat om bij te blijven in zijn vakgebied en zijn kennis en vaardigheden te toetsen aan de eisen.

In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie2 zal een heftruck als risico genoemd worden en zal er een aanbeveling gedaan worden om een (vervolg)cursus te volgen.

*zie PI-blad Heftruckchauffeur Basiscursus
zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Doel van de cursus

Bespreken van de nieuwste ontwikkelingen en opfrissen van kennis en vaardigheden van de deelnemers, zodat veilig en doelmatig met de heftruck kan worden gewerkt.

De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Doelgroep en vooropleiding

Werknemers die betrokken zijn bij het verplaatsen, stapelen, laden en lossen van materialen en producten met behulp van een heftruck. Voor deze cursus is de basiscursus Heftruckchauffeur* vereist.

Cursusduur en –inhoud

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven voor maximaal 8 cursisten, theorie en praktijk worden afgewisseld.

Samen met de cursisten worden nieuwe ontwikkelingen doorgenomen, begrippen nader toegelicht en ervaringen uitgewisseld.
In groepjes van twee cursisten per heftruck zal een aantal praktijkoefeningen worden uitgevoerd en beoordeeld.

Hierbij wordt aandacht besteed aan: 

  • veiligheid;
  • efficiëntie; 
  • rendement;
  • methode van laden en lossen; 
  • dagelijks onderhoud.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt een cursusboek van MVA en bij voldoende resultaat een herhalingscertificaat. De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets, de praktijk wordt gedurende de cursus beoordeeld. Wij adviseren om elke vijf jaar een opfriscursus te volgen. Het certificaat volgens de normen van de “Gids Opleidingen Risicovol Werk” heeft een geldigheid van 5 jaar.

Docenten

Ervaren, deskundige en praktijkgerichte docenten die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijkgerichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Cursuslocaties, -data en –tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu  
I.  www.arbostore.eu