Het werken met heftrucks is niet meer weg te denken uit onze maatschappij, er komen steeds meer goederen die vervoerd, op- en overgeslagen moeten worden. Elk jaar gebeuren er ca. 4000 ongevallen en incidenten met vorkheftrucks waarvan gemiddeld 5 met dodelijke afloop. Bij ondeskundig gebruik van een heftruck bestaat het risico van klemmen, knellen en zelfs kantelen.

Wettelijke verplichtingen bij het werken met een heftruck zijn oa.:

 • Een minimumleeftijd van 16 jaar; 
 • 16 – 18 jarigen alleen onder direct toezicht van de leidinggevende; 
 • Alleen personen met een aantoonbare opleiding; 
 • Een goed onderhouden gekeurde heftruck.

Als een werkgever niet kan aantonen dat zijn personeel voldoende is opgeleid, is hij bij ongevallen juridisch aansprakelijk.

In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie* zal een heftruck als risico genoemd worden en zal er een aanbeveling gedaan worden om een cursus te volgen.

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Doel van de cursus

Het geven van inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het werken met een heftruck en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden, zodat veilig en doelmatig met de heftruck kan worden gewerkt.

De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Doelgroep en vooropleiding

Werknemers die betrokken zijn bij het verplaatsen, stapelen, laden en lossen van materialen en producten met behulp van een heftruck. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur en –inhoud

Deze cursus wordt in 2-3 dagen gegeven en is opgesplitst in één dag theorie voor maximaal 12 personen en één of twee dagen praktijk voor maximaal 6 personen per dag. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • begrippen;
 • rijklaar maken; 
 • belasten; 
 • werken met de heftruck; 
 • verkeersvoorschriften; 
 • veiligheidstips.

In groepjes van twee cursisten per heftruck zal een aantal praktijkoefeningen worden uitgevoerd en beoordeeld
Hierbij wordt aandacht besteed aan:

 • veiligheid;
 • efficiëntie; 
 • rendement; 
 • methode van laden en lossen; 
 • dagelijks onderhoud.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt een cursusboek van MVA en bij voldoende resultaat een certificaat. De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets, de praktijk wordt gedurende de cursus beoordeeld. Wij adviseren om na vijf jaar een opfriscursus* te volgen.
Het certificaat volgens de normen van de “Gids Opleidingen Risicovol Werk” heeft een geldigheid van 5 jaar.

*zie PI-blad Heftruckchauffeur Herhaling

Docenten

Ervaren, deskundige en praktijkgerichte docenten die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijkgerichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Cursuslocaties, -data en –tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu  
I.  www.arbostore.eu