Veel ongezonde en levensbedreigende situaties ontstaan op de werkplek doordat er in de omgevingslucht:

• te weinig zuurstof is;
• explosieve stoffen zijn;
• brandgevaarlijke stoffen zijn;
• giftige stoffen zijn.

Om dergelijke situaties te voorkomen zal men metingen moeten laten verrichten door een daartoe bevoegd en opgeleid persoon. Naar aanleiding van de meetre¬sul¬taten kan men noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen met betrekking tot:

• de totale arbeidsduur;
• de toegestane blootstelling;
• de te gebruiken pbm,

en zo een essentiële bijdrage leveren aan een gezonde en veilige werkplek.

Alleen de basiscursus Gasmeetbevoegde* is niet genoeg om mogelijke risico’s het hoofd te bieden. Een aanvullende driejaarlijkse herhaling stelt de gasmeetbevoegde in staat om bij te blijven in zijn vakgebied en zijn kennis en vaardigheden te toetsen aan de eisen.

*zie PI-blad Gasmeetbevoegde Basiscursus

Doel van de cursus

Bespreken van de nieuwste ontwikkelingen en opfrissen van kennis en vaardigheden van de deelnemers, zodat op een juiste wijze zelfstandig meetapparatuur wordt gebruikt en de resultaten van de metingen goed worden geïnterpreteerd.

Doelgroep en vooropleiding

Personen die de volgende soorten gasmetingen moeten kunnen uitvoeren:

• zuurstofgehalte;
• explosiegevaar;
• aanwezigheid van schadelijke gassen en dampen.

Voor deze cursus is de basiscursus Gasmeetbevoegde vereist.

Cursusduur en -inhoud

De cursus wordt gegeven voor maximaal 12 cursisten en bestaat uit 1 dag. De volgende onderwerpen worden behandeld:

• natuur- en scheikunde;
• chemiekaarten;
• risico’ s van zuurstof;
• risico’ s van brand en explosie;
• explosie- en zuurstofmeters;
• schadelijke stoffen voor de gezondheid;
• toxmeters en gasdetectiebuisjes;
• besloten ruimten;
• meetprotocol.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt een cursusboek van MVA en een deelnamecertificaat, de cursus wordt met een toets afgesloten. Wij adviseren om elke 3 jaar een opfriscursus te volgen.

Docenten

Ervaren, deskundige en praktijkgerichte docenten die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijkgerichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Cursuslocaties, -data en -tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu