De Arbowet verplicht elke werkgever tot het organiseren van een op het bedrijf afgestemde bedrijfshulpverlening inclusief opgeleide BHV-ers (Bedrijfshulpverleners).
Naast de aanwezigheid van een BHV-er willen veel bedrijven ook Eerstehulpverleners in dienst hebben. Bij een BHV-cursus worden alleen de levensreddende handelingen behandeld. Bij een beginnerscursus voor het diploma Eerste Hulp leert men het verlenen van eerste hulp bij alle plotseling optredende stoornissen.

Om de geldigheid van het diploma Eerste Hulp te continueren, heeft het Oranje Kruis anno 2003 het volgende gesteld:

 • Voor verlenging van het diploma Eerste Hulp dient de Eerstehulpverlener gedurende deze twee jaar aan te tonen dat hij nog steeds competent is.
 • Arbode adviseert om 8 tot 16 uur per jaar te herhalen,
 • om de vaardigheden op peil te houden.
 • De docent beoordeelt of de Eerstehulpverlener competent is en in aanmerking komt voor verlenging.

Doel van de cursus

Bespreken van de nieuwste ontwikkelingen en opfrissen van kennis en vaardigheden van de deelnemers op het gebied van de Eerste Hulp, om zo de geldigheid van het diploma te continueren.

Doelgroep en vooropleiding

Deze cursus is bestemd voor Eerstehulpverleners die in het bezit zijn van een geldig diploma Eerste Hulp.

Cursusduur en -inhoud

Deze cursus wordt voor maximaal 16 personen gegeven in 1 dag of 2 dagen, afhankelijk van de competentie van de Eerstehulpverleners. De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld:

 • menselijk lichaam;
 • ademhaling; 
 • zenuwstelsel; 
 • bewustzijn; 
 • reanimatie; 
 • bloedingen; 
 • verband- en hulpmiddelen; 
 • speciale vaardigheden.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt op aanvraag het Oranje Kruis boekje, er wordt geen examen afgenomen.
Docenten

Ervaren, gecertificeerde en door het Oranje Kruis (NODE) erkende instructeurs die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen waarbij eventueel gebruik wordt gemaakt van een LOTUS slachtoffer.

Cursuslocaties, -data en –tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu  
I. www.arbostore.eu