De Arbowet verplicht elke werkgever tot het organiseren van een op het bedrijf afgestemde bedrijfshulpverlening inclusief opgeleide BHV-ers (Bedrijfshulpverleners).
Naast de aanwezigheid van een BHV-er willen veel bedrijven ook Eerstehulpverleners in dienst hebben. Bij een BHV-cursus worden alleen de levensreddende handelingen behandeld. Bij een beginnerscursus voor het diploma Eerste Hulp leert men het verlenen van eerste hulp bij alle plotseling optredende stoornissen.

Het Oranje Kruis heeft de term EHBO-er vervangen door Eerstehulpverlener en heet het EHBO diploma, Diploma Eerste Hulp.
Een geldig diploma Eerste Hulp met de aantekening reanimatie verkort de opleiding BHV*

* zie PI-blad BHV Basiscursus

Doel van de cursus

Het bijbrengen van alle kennis en vaardigheden welke noodzakelijk zijn om het diploma Eerste Hulp te halen.

Doelgroep en vooropleiding

Geïnteresseerden die een diploma Eerste Hulp willen halen, al of niet arbeidsgericht. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur en -inhoud

De cursus wordt in 4,5 dag gegeven voor maximaal 12 cursisten. De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld:

  • menselijk lichaam;
  • ademhaling; 
  • zenuwstelsel; 
  • bewustzijn; 
  • reanimatie; 
  • bloedingen; 
  • verband- en hulpmiddelen; 
  • speciale vaardigheden.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt op aanvraag het Oranje Kruis boekje van het Oranje Kruis en bij goed resultaat diploma Eerste Hulp.
Het laatste dagdeel wordt gebruikt voor het examen, bestaande uit een theorie- en een praktijkgedeelte, inclusief reanimatie. Het diploma heeft een geldigheid van twee jaar, verlenging kan alleen door te herhalen*.

* zie PI-blad Eerste Hulp Herhaling

Docenten

Ervaren, gecertificeerde en door het Oranje Kruis (NODE) erkende instructeurs die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen waarbij eventueel gebruik wordt gemaakt van een LOTUS slachtoffer.

Cursuslocaties, -data en –tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging, op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu  
I.  www.arbostore.eu