Diverse groepen werknemers verrichten hun werkzaam-heden in de buitenlucht. Deze werkzaamheden kunnen de nodige Arbo-risico’s met zich mee brengen, denk hierbij bijvoorbeeld aan zonnebrand en bevriezings-verschijnselen.

Doel van de cursus

Deze training heeft als doel de cursisten te informeren over de risico’s van het buiten werken, zodat zij goede beschermende maatregelen kunnen treffen om ziekte en lichamelijk ongemak te voorkomen.

Doelgroep en vooropleiding

De doelgroep voor deze cursus bestaat uit buitenmede-werkers. Er wordt geen speciale vooropleiding vereist.

Cursusduur en -inhoud

De training wordt in één dagdeel gegeven, voor maximaal 15 cursisten, de volgende onderwerpen worden behandeld:

• zonnestraling;
• hete klimaatomstandigheden;
• koude klimaatomstandigheden;
• comfortabele klimaatomstandigheden;
• gebruik van beschermende kleding.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt cursusmateriaal van MVA en een deelnamecertificaat.

Docenten

Ervaren, deskundige en praktijkgerichte docenten die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijkgerichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Cursuslocaties, -data en -tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu