Bij meer dan 90% van de mensen die getroffen worden door een zogenaamde circulatiestilstand, is er sprake van een toestand waarbij het hart ongecontroleerd trilt (fibrilleert) in de borstkas. Deze situatie is voor het hart bijzonder slecht en is in Nederland doodsoorzaak nummer 1.
De enige manier om aan deze situatie een eind te maken is het geven van een stroomstoot. Hierdoor komt het hart weer in een normaal ritme met een volledige bloedcirculatie.
Voorheen werd de overlevingskans van het slachtoffer bepaald door de komst van de ambulance. Tegenwoordig is er steeds vaker een Automatische Externe Defibrillator (AED) beschikbaar en mag naast ambulancepersoneel ook door geschoolde leken worden gedefibrilleerd. Indien binnen 5 minuten een omstander via de AED de eerste stroomstoot toedient stijgt de overlevingskans tot 70%.

Doel van de cursus

In deze cursus leert de cursist de medische vaardighe-den aan waarmee hij de vitale levensfuncties van een slachtoffer kan controleren en veilig kan stellen (Basic Life Support: BLS). Zowel de reanimatievaardigheden alsook het deskundig en verantwoord defibrilleren via een AED worden getraind.

Doelgroep en vooropleiding

Iedereen die snel en effectief wil ingrijpen bij een circulatiestilstand. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur en -inhoud

Arbode is een Medizon gecertificeerde onderwijsinstel-ling, de cursus BLS/AED wordt volgens de kwaliteitsei-sen van Medizon gegeven.
De basiscursus wordt in 4 uur gegeven voor maximaal 8 cursisten en is opgesplitst in een deel theorie en een deel praktijk. De volgende onderwerpen worden behandeld:
• Doel en essentie van een AED;
• Diagnostische en therapeutische mogelijk-heden van een AED;
• Omstandigheden wanneer een AED ge-bruikt kan worden;
• Algemene stappen voor het gebruik van een AED;
• Benadering en alarmering van een (be-wusteloos) slachtoffer volgens de NRR richtlijnen;
• Overgang van AED tot reanimatie;
• Reanimatie;
• Controle en veilig stellen van de vitale functies van een volwassene.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt een cursusboek en bij een goed resultaat op de theorie- en praktijktoets een diploma met een geldigheid van 1 jaar*.

*zie PI-blad Bedrijfshulpverlener BLS-AED Herhaling

Docenten

Ervaren, BLS/AED geautoriseerde instructeurs, die volgens het Medizon kwaliteitssysteem op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen waarbij gebruik wordt gemaakt van oa. : reanimatiepoppen en AED trainers.

Cursuslocaties, -data en -tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier of via www.arbode.nl. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging, op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu