Iedere organisatie heeft te maken met de Arbo-wet, zo ook de kinderopvang en het basisonderwijs.
Werkgevers moeten zorgen voor goede arbeidsomstandigheden (artikel 3 Arbowet) en zijn verplicht om te zorgen voor deskundige bijstand op het gebied van de bedrijfshulpverlening (artikel 15 Arbowet). Een juiste invulling is afhankelijk van de specifieke bedrijfssituaties en risico’s. Op basis van de Risico- Inventarisatie & -Evaluatie* (RI&E) zal de werkgever het juiste aantal BHV-ers moeten vaststellen, zodat elk moment voldoende hulpverleners binnen het bedrijf aanwezig zijn.
Wanneer er zich in uw organisatie een situatie voordoet die direct gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers of derden, moeten zij in staat zijn om de hulp te verlenen die noodzakelijk is om letsel en schade zo veel mogelijk te beperken.

De standaardopleiding tot bedrijfshulpverlener is onvoldoende toegerust voor calamiteiten binnen de kinderopvang en het basisonderwijs. Het evacueren van kinderen verloopt anders dan dat van volwassenen. Ook ongevallen met kinderen vragen om een speciale aanpak.

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Doel van de cursus

De cursisten leren de volgende taken:
• verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
• beperken en bestrijden van een beginnende brand en beperken van ongevallen;
• alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf;
• alarmeren van en samenwerken met de brandweer en andere hulpverleningsorganisaties.

Doelgroep en vooropleiding

Iedereen die (beroepsmatig) te maken heeft met kinderen. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur en –inhoud

De cursus is afgestemd op de praktijksituaties binnen de kinderopvang en het basisonderwijs en wordt op locatie in 2 dagen gegeven voor maximaal 16 cursisten.
De volgende onderwerpen worden behandeld:
Dag 1:
• levensreddende handelingen bij kinderen (en volwassenen);
• eerste hulp bij kinderen;
• reanimatie bij kinderen
• kinderziekten met een spoedeisend karakter

Dag 2:
• bestrijden beginnende brand;
• ontruiming;
• communicatie en melden incidenten;
• blussen met kleine blusmiddelen.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt naast het cursusboek de module Kinderen. De cursus wordt afgesloten met een toets volgens de NEN-4000 Bedrijfshulpverlening. Bij goed resultaat ontvangt de cursist een diploma BHV met een geldigheid van 1 jaar*.

*zie PI-blad Bedrijfshulpverlener Herhaling

Docenten

Ervaren, gecertificeerde en erkende kader- en brandweerinstructeurs die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen waarbij gebruik wordt gemaakt van oa. : een mobiele blusunit, reanimatiepoppen en instructievideo’s.

Cursuslocaties, -data en –tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu