De geldigheidsduur van het diploma Basisveiligheid VCA* (B-VCA) bedraagt 10 jaar. In de VCA-checklist2 is de cursus Basisveiligheid VCA als mustvraag opgenomen voor alle operationeel personeel dat langer dan drie maanden in dienst is. Om aan deze eis te kunnen blijven voldoen dient de houder van het diploma de kennis te herhalen.

De Arbowet schrijft een aantal zaken voor waaraan medewerkers zich moeten houden om het werk veilig, gezond en met plezier uit te kunnen voeren.

De herhalingscursus Basisveiligheid VCA geeft een mogelijkheid om de algemene veiligheidskennis van het operationeel personeel op een gelijk niveau te brengen en deel uit te laten maken van hun vakkennis.
De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

* zie PI-blad Basisveiligheid VCA (B-VCA)
zie PI-blad Veiligheidzorgsysteem-VCA

Doel van de cursus

Het opfrissen van de basiskennis voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden in de industrie en bouwnijverheid. Tevens wordt een aanzet gegeven tot een positieve verandering in de mentaliteit op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Doelgroep en vooropleiding

Operationele medewerkers. Voor deze cursus is de vooropleiding Basisveiligheid VCA* (B-VCA) vereist.

Cursusduur en –Inhoud

De cursus wordt gegeven voor maximaal 20 cursisten en bestaat uit 2 avonden inclusief examen of 1 dag inclusief examen
De volgende verplichte onderwerpen worden behandeld:

  • Arbo-wet;
  • ongevallentheorie; 
  • gevaarlijke stoffen (giftige, schadelijke, irriterende, bijtende en besmettelijke stoffen en straling); 
  • gevaarlijke stoffen II (brandgevaarlijke, explosieve en oxiderende stoffen); 
  • gereedschappen, machines en elektriciteit; 
  • hijsen, tillen en lopen; 
  • werken op hoogte; 
  • werkvergunningen en besloten ruimten; 
  • persoonlijke beschermingsmiddelen; 
  • eventueel branchegerichte informatie (door het bedrijf aan te geven / aan te reiken extra informatie die niet wordt geëxamineerd).

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt een cursusboek van MVA.
Het examen wordt door een onafhankelijk en gecertificeerd examenbureau afgenomen, bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een landelijk erkend diploma met een geldigheid van 10 jaar.

Docenten

Ervaren, deskundige en praktijkgerichte docenten die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijkgerichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Cursuslocaties, -data en -tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging, op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu  
I.  www.arbostore.eu