Veel vrachtauto’s zijn ten behoeve van het zelf laden en lossen voorzien van een autolaadkraan. Van de chauffeur wordt, na een korte instructie over de bediening van de kraan, verwacht dat hij zelfstandig met het materieel kan werken.
Vaak komt het er op neer dat de chauffeur door schade en schande zelf in de praktijk zal ontdekken wat wel en niet kan, met alle mogelijke risico’s van dien. Bij ondeskundig gebruik van een autolaadkraan bestaat het risico van klemmen, knellen, vallende voorwerpen en zelfs kantelen.

Door een training te volgen, krijgt de chauffeur een beter inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van de kraan en zal hij beter in staat zijn om efficiënt en veilig met het materieel om te gaan.
In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie* zal een autolaadkraan als risico genoemd worden en zal er een aanbeveling gedaan worden om een cursus te volgen.

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Doel van de cursus

Het geven van inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het werken met een autolaadkraan en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden, zodat veilig en doelmatig met de autolaadkraan kan worden gewerkt.

De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Doelgroep en vooropleiding

Werknemers die betrokken zijn bij het laden en lossen van materialen en producten met behulp van een autolaadkraan met een capaciteit van < 10 T/m. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur en –inhoud

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven voor maximaal 8 cursisten en is opgesplitst in een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte.
De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • toepassingen van de autolaadkraan;
 • risico’s en beheersmaatregelen; 
 • controles en onderhoud; 
 • veiligheid bij het werken met de autolaadkraan; 
 • wet- en regelgeving; 
 • aanslaan van lasten; 
 • praktijk van het werk.

Het accent ligt nadrukkelijk op de praktijk. In groepjes van twee cursisten zal een aantal praktijkoefeningen worden uitgevoerd en beoordeeld
Hierbij wordt aandacht besteed aan: 

 • veiligheid; 
 • efficiëntie; 
 • rendement; 
 • methode van laden en lossen; 
 • dagelijks onderhoud.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt een handout van MVA en bij voldoende resultaat een certificaat van deelname. De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets, de praktijk wordt gedurende de cursus beoordeeld. Wij adviseren om na drie jaar een opfriscursus* te volgen.

*zie PI-blad Autolaadkraan Herhaling

Docenten

Ervaren, deskundige en praktijkgerichte docenten die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijk gerichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Cursuslocaties, -data en –tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu  
I.  www.arbostore.eu