Per 1 juli 2006 dienen bedrijven in Nederland te voldoen aan de verplichtingen uit de ATEX-richtlijn. Dit is een Europese richtlijn die betrekking heeft op de explosieveiligheid van installaties en bedrijfsonderdelen. Bedrijven dienen in het kader van deze ATEX-richtlijn een Explosieveiligheidsdocument op te stellen. Dit document bevat de inventarisatie van de explosieveiligheid binnen het eigen bedrijf en de nodige maatregelen om eventueel explosiegevaar te beperken, danwel uit te schakelen.
We onderscheiden de ATEX 137 en de ATEX 95. De cursus gaat met name in op ATEX 137, deze geldt voor bedrijven met explosiegevaarlijke omgevingen.

Doel van de cursus

De cursusisten krijgen kennis en inzicht in de ATEX richtlijnen en kunnen zelfstandig explosiegevaren inventariseren.

Doelgroep en vooropleiding

KAM coördinatoren, veiligheidskundigen, bedrijfsleiders afdelingshoofden, ploegleiders, leden VGW-commissie.
Deze cursus is op MBO+ niveau.
Bijpassende relevante trainingen is Gasmeetbevoegde*.

*zie PI-blad.

Cursusduur en -inhoud

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven voor maximaal 16 cursisten. De volgende onderwerpen worden behandeld:

• wettelijke eisen en de inhoud mbt ATEX 137 en 95;
• gas/damp- en stof explosies;
• bemeten van potentieel explosieve atmosferen;
• mogelijkheden om de gevolgen van explosies te beperken;
• werken met ATEX 137 documentatie;
• ATEX 137 toepassen door zelf diverse opdrachten te maken;

• eventueel kan de cursus met een halve dag worden uitgebreid; de cursisten krijgen dan een huiswerkopdracht om in de praktijk een situatie te beoordelen en hiervan een concept explosieveiligheidsdocument op te stellen. In de extra halve dag worden de resultaten besproken.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt cursusmateriaal en een deelnamecertificaat. Wij adviseren om na drie jaar een opfriscursus te volgen.

Docenten

Ervaren, deskundige en praktijkgerichte docenten die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijkgerichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Cursuslocaties, -data en -tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier of via www.arbode.nl. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu