Er is sprake van agressie en (zinloos) geweld wanneer een werknemer lichamelijk of geestelijk wordt gehin¬derd, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met de te verrichten arbeid. Recentelijk onderzoek geeft aan dat ruim éénderde van alle werknemers daar op het werk mee te maken heeft. Vooral de werknemer die direct contact met het publiek heeft, is vaak het slachtoffer. Voorbeelden zijn oa.: parkeerwachters, balie¬medewerkers, horecamedewerkers, chauffeurs in het openbaar vervoer en medewerkers in de gezondheidszorg en ziekenhuizen.

Van werkgevers wordt verwacht dat ze een beleid hebben dat agressie en geweld helpt voorkomen en bestrijden en dat de werknemers worden beschermd tegen de nadelige gevolgen hiervan. De Risico- Inventarisatie en -Evaluatie* is uitgangspunt voor de te nemen maatregelen.

*zie PI-blad Rissico Inventarisatie en -Evaluatie.

Bij een niet getrainde werknemer leidt een confrontatie met agressie en geweld vaak tot ziekteverzuim en psychische schade.
Een goed getrainde werknemer herkent agressie en geweld in een vroeg stadium en voorkomt daardoor escalatie. Zo wordt de persoonlijke veiligheid vergroot en de werkstress verminderd.

Doel van de cursus

Agressie en geweld in een vroeg stadium leren herkennen en vaardigheden ontwikkelen om escalatie te voorkomen.

Doelgroep en vooropleiding

Medewerkers die in aanraking kunnen komen met agressie en geweld, zowel fysiek als verbaal. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur en –inhoud

De cursus wordt in 1 dag gegeven voor maximaal 12 cursisten, de volgende onderwerpen worden behandeld:

Basiskennis agressie en geweld:
• verschijningsvormen;
• oorzaken (psychosociaal, cultureel);
• invloed op betrokkene(n);
• bedrijfsbeleid en -procedures;
• (collegiale) opvang na incident.

Vaardigheden:
• mentale weerbaarheid;
• taal, lichaamstaal en uitstraling;
• rol van de groep;
• aanleren technieken.

In deze training ligt de nadruk op de praktijk, middels opdrachten, rollenspellen en cases wordt hier aandacht aan besteed.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt cursusmateriaal van MVA en een deelname certificaat, de training wordt afgesloten met een evaluatie.

Opties:
• een nazorgtraject waarin de deelnemers na 3 maanden in een sessie van een halve dag ervaringen met elkaar delen;
• de training kan bij bedrijven een onderdeel zijn van het beleid ‘seksuele intimidatie, agressie en geweld’. Arbode kan u daarbij adviseren;
• voor hen die in bedrijven zijn aangewezen om opvang te verlenen na ingrijpende gebeurtenissen, zoals agressie en geweld, verzorgt Arbode de cursus traumabegeleider*.

*zie PI-blad Traumabegeleider

Docenten

Ervaren, deskundige en praktijkgerichte docenten die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijk gerichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Cursuslocaties, -data en -tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging, op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu
I.  www.arbostore.eu