Bij veel werkzaamheden op hoogte wordt gebruik gemaakt van steigers. Voordat dat steigers worden vrijgegeven voor gebruik, moeten zij door een deskundig persoon worden gekeurd. Ook gedurende de werkzaamheden moet er toezicht worden gehouden op de deugdelijkheid van de steigers, zodat de werkzaamheden hierop veilig kunnen worden uitgevoerd.

In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie* zal de verplichting tot toezicht bij risicovolle werkzaamheden zijn opgenomen als knelpunt en zal er een aanbeveling gedaan worden om een cursus te volgen.

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Doel van de cursus

Het geven van inzicht in de basiskennis over de veiligheidseisen die aan een steiger worden gesteld en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden om een steiger te inspecteren.

De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Doelgroep en vooropleiding

Personen die belast zijn/worden met het uitvoeren van steigerinspecties en het houden van toezicht op de deugdelijkheid van steigers. Voor deze cursus is een MBO werk- en denkniveau vereist.

Cursusduur en -inhoud

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven voor maximaal 15 cursisten.
De volgende onderwerpen worden behandeld:

• inleiding;
• wet- en regelgeving;
• taken en verantwoordelijkheden;
• steiger (de)montage en aanpassingen;
• risico’s;
• inspectiemomenten;
• inspecteur;
• inspectiemethode;
• steigerkaart procedure;
• constructieve eisen .

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt een cursusboek van MVA en bij voldoende resultaat een certificaat van deelname. De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets. Wij adviseren om na drie jaar een opfriscursus te volgen.

Docenten

Ervaren, deskundige en praktijkgerichte docenten die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijkgerichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Cursuslocaties, -data en –tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu