Mouws Veiligheid & Advies ontwikkelt, produceert en vermarkt beveiligingsmaterialen voor de professionele reddingswerker. Ter waarborging van de menselijke veiligheid wordt hierbij gestreefd naar maximale kwaliteit en bedrijfszekerheid. Hiertoe probeert de organisatie een open oog en oor te hebben voor haar omgeving. Dit om signalen hieruit in haar producten te kunnen verwerken.

Mouws Veiligheid & Advies opereert internationaal. Op de Nederlandse markt zijn twee werkmaatschappijen actief: SPECAMON en SPS. SPECAMON richt zich op het vergroten van de persoonlijke veiligheid voor de mens betrokken voor, tijdens en na de brandweerinzet. SPS is actief op het gebied van risicoverkleining voor de reddingswerker bij verkeersongevallen.