Het werken met Ro-Ro terminal trekkers is niet meer weg te denken bij bedrijfsterminals van overslag- en transportbedrijven, er komen steeds meer goederen die vervoerd, op- en overgeslagen moeten worden. Jaarlijks gebeuren er in Nederland vele ongevallen op bedrijfsterreinen waar met terminaltrekkers worden gewerkt, soms komen daarbij mensen om het leven.

Wettelijke verplichtingen bij het werken met een Ro- Ro trekker zijn oa.:

• minimum leeftijd 18 jaar;
• alleen personen met een aantoonbare opleiding;
• de trekker in goede staat.

Alleen de basiscursus Ro-Ro terminal trekker* is niet genoeg om mogelijke risico’s het hoofd te bieden. Een aanvullende drie jaarlijkse herhaling stelt de gebruiker in staat om bij te blijven in zijn vakgebied en zijn kennis en vaardigheden te toetsen aan de eisen.

In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie2 zal een Ro-Ro trekker als risico genoemd worden en zal er een aanbeveling gedaan worden om een (vervolg)cursus te volgen.

*zie PI-blad Ro-Ro terminal trekker Basiscursus
zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Doel van de cursus

Opfrissen van het inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het werken met een Ro-Ro trekker en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden, zodat veilig en doelmatig met de trekker kan worden gewerkt.

De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Doelgroep

Werknemers die betrokken zijn bij het verplaatsen en parkeren van opleggers met behulp van een Ro-Ro trekker en in het bezit zijn van een certificaat Ro-Ro terminal trekker basiscursus.

Cursusduur en -inhoud

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven voor maximaal 12

cursisten en is opgesplitst in een dag theorie en een dag praktijk (2 keer een halve dag met 6 man max.). De volgende onderwerpen worden behandeld:
Theorie
• begrippen;
• rijklaar maken;
• belasting;
• werken met de terminal trekker;
• verkeersvoorschriften;
• veiligheidstips.
Praktijk
• veiligheid;
• techniek;
• efficiëntie;
• rendement;
• rijtechnische handelingen;
• onderhoud.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt een cursusboek van MVA en bij voldoende resultaat een certificaat. De cursus wordt afgesloten met een theoretische en praktische toets. Wij adviseren om elke drie jaar een opfriscursus te volgen.

Docenten

Ervaren, deskundige en praktijkgerichte docenten die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijkgerichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Cursuslocaties, -data en –tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu