Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Wie maakt de RI&E?

Namens de werkgever houdt doorgaans de preventiemedewerker zich bezig met het opstellen van de RI&E en het plan van aanpak. Uiteraard kunnen wij deze ook voor uw organisatie verzorgen of juist samen met de preventiemedewerker. Informeer naar de mogelijkheden zodat wij kunnen bekijken welke oplossing voor u het beste past.
De uitvoering van de RI&E bestaat uit de volgende stappen:

• Stap 1: Inventarisatie: Welke risico’s spelen in er in het bedrijf/de organisatie?Resultaat: een lijst met alle risico’s in het bedrijf.

• Stap 2: Evaluatie: Hoe groot is het risico?
Resultaat: de risico’s staan in volgorde van belangrijkheid.

• Stap 3: Plan van aanpak: Welke maatregelen?
Resultaat: een plan waarin staat wie, wanneer welke maatregel gaat treffen om de risico’s te verminderen.

• Stap 4: Toetsen van de RI&E
(deze stap is niet verplicht voor bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruik maken van een erkend Branche RI&E instrument)
Resultaat: Een goedgekeurde RI&E, die voldoet aan de wettelijke eisen.

• Stap 5: Aan de slag: uitvoeren en evalueren van het Plan van Aanpak
Resultaat: de maatregelen zijn ingevoerd.

De RI&E en het Plan van Aanpak actueel houden
Een RI&E maken is niet iets wat je één keer doet. Bedrijven en dus de risico’s veranderen steeds: nieuwe machines, een nieuwe manier van werken, een nieuwe locatie. Bij grote aanpassingen in het bedrijf moeten gekeken worden of er nieuwe risico’s zijn. Dat betekent dat opnieuw de verschillende stappen van de RI&E worden uitgevoerd en het Plan van Aanpak aangepast. Maar ook als er geen grote veranderingen zijn is het belangrijk regelmatig het Plan van Aanpak te bekijken en de voortgang te beoordelen. Veilig en gezond werken is een continu proces.