Vanaf 1 juli 2005 schrijft de wet voor dat bedrijven een preventiemedewerker moeten aanstellen.

De preventiemedewerker assisteert de werkgever in de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf en neemt maatregelen om beroepsrisico’s tegen te gaan. Hij of zij zal de centrale persoon zijn voor alle zaken die te maken hebben met veiligheid, gezondheid en welzijn.
De preventiemedewerker wordt geacht op de hoogte te zijn van de regelgeving en die te vertalen naar de bedrijfssituatie, het management te informeren en adviseren en de medewerkers te motiveren.

De preventiemedewerker is bij voorkeur een medewerker uit het eigen bedrijf, in bedrijven tot en met 25 werknemers mag de werkgever deze taken op zich nemen.

De taken van de preventiemedewerker zullen afgestemd worden op de aard en de risico’s van het bedrijf, zoals die ook in de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie* genoemd zijn, ook het aantal preventiemedewerkers volgt uit de RI&E.

De materie is complex. Er zijn talloze valkuilen, de organisatie moet er nog aan wennen, de functionaris heeft nog een taak erbij, etc. Kortom reden temeer om de betreffende functionaris praktische hulp te geven bij het uitoefenen van zijn/haar taak als preventie-medewerker.

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie

Doel van cursus

Het verstrekken van kennis en inzicht over praktische Arbo-aspecten, alsmede het trainen in het toepassen van de vaardigheden, waardoor de preventiemedewerker effectiever als motivator in zijn/haar functie kan functioneren.

Doelgroep en vooropleiding

Medewerkers die de functie van preventiemedewerker (gaan) uitvoeren. Vooropleiding: MBO werk- en/of denkniveau.

Cursusduur en -inhoud

De cursus wordt gegeven voor maximaal 12 cursisten en bestaat uit 12 modules verdeeld over 3 dagen:

Dag 1:
• arbo wetgeving;
• wijzigingen in de Arbo-wet;
• rol preventiemedewerker;
• organiseren van preventietaken;
• adviseren.

Dag 2:
• veiligheid, gezondheid en welzijn;
• arbozorgsysteem: de 5 W’s;
• BHV.

Dag 3:
• gevaarlijke stoffen;
• fysieke belasting;
• fysische aspecten (o.a. lawaai);
• persoonlijke beschermingsmiddelen.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt een cursusnaslagwerk en een deelnamecertificaat.

Docenten

Deskundige docenten met een ruime ervaring in bovengenoemde vakgebieden in o.a. industrie en bouw, die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen.

Cursuslocaties, -data en -tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu