Het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO), voorheen PAGO genoemd, is een instrument om vroegtijdig werkgerelateerde gezondheidsrisico’s bij medewerkers op te sporen. Werkgevers zijn wettelijk verplicht het PMO aan hun medewerkers aan te bieden; medewerkers mogen van het recht gebruik maken.

Het PMO is een succesvol instrument als het laagdrempelig is voor de medewerker en de kosten beperkt zijn.

Het PMO wordt uitgevoerd op basis van de arbo-risico’s zoals vastgesteld in een Risico- Inventarisatie en -Evaluatie*.

* zie PI-blad Risico-inventarisatie en -Evaluatie

Doel

Het PMO-onderzoek kent de volgende doelstelling:
• het opsporen van gezondheidsrisico’s;
• adviseren van medewerkers in verband met de uitvoering van hun werk ter voorkoming van beroepsziekte;
• adviseren van het bedrijf ter voorkoming van beroepsziekten.

Elementen

Een PMO wordt per functie ingericht en kent de volgende elementen:
• algeheel welbevinden;
• gehooronderzoek (audiometrie) ivm lawaai-blootstelling;
• CANS (voorheen RSI) en gezichts-scherpteonderzoek (visus) i.v.m. beeld-schermwerk;
• lichamelijk onderzoek i.v.m. giftige (toxische) stoffen;
• onderzoek met betrekking tot lichamelijke (fysieke) belasting;
• etc.
Ook bloedonderzoek, hartfilmpje (ECG), e.d. is mogelijk.

Referenties

Arbowet
AI-blad 1
Leidraad PMO
Protocollen voor de uitvoering van PMO’s
Werkwijze

Voor de uitvoering van PMO’s wordt er samengewerkt met een landelijk netwerk van bedrijfsartsen, zo mogelijk wordt een PMO op het bedrijf uitgevoerd.

Bij de uitvoering het PMO wordt door de medewerkers eerst een vragenlijst ingevuld, daarna volgt (eventueel) een verder onderzoek bij de bedrijfsarts. Dit voorkomt dat medewerkers die geen klachten hebben, onnodig worden opgeroepen voor een bezoek aan de bedrijfsarts.

Het PMO kent de volgende stappen:
• verzending van de bedrijfsvragenlijst voor algemene informatie over het bedrijf;
• de arboverpleegkundige brengt een oriënterend bezoek aan het bedrijf om de bedrijfsomstandigheden te leren kennen;
• verzending van de vragenlijsten voor de medewerkers, de medewerker retourneert de ingevulde vragenlijst;
• de arboverpleegkundige verwerkt de ingevulde vragenlijsten en verwijst zonodig medewerkers door naar de bedrijfsarts;
• de bedrijfsarts voert een nader onderzoek uit, rapporteert de bevindingen aan de medewerker en verstrekt gegevens aan de arboverpleegkundige voor de eindrapportage;
• de arboverpleegkundige stelt, in samenspraak met de bedrijfsarts de eindrapportage op. De resultaten in het rapport zijn in principe niet tot een persoon herleidbaar. Adviezen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden zijn in principe brongericht.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu