Ontruimingsplan
Ondanks alle maatregelen om medewerkers, klanten, leerlingen etc. een zo veilig mogelijke omgeving te bieden, doet zich binnen een bedrijf of in de directe omgeving soms toch een incident voor, waardoor een ontruiming noodzakelijk is. Een ontruimingsplan is een belangrijk middel om een ontruiming efficiënt te laten verlopen.
Het plan geeft aan hoe de organisatie van de ontruiming er uitziet, hoe er wordt ontruimd, hoe er wordt gecommuniceerd, hoe de hulpverleningsdiensten worden opgevangen en wie de leiding heeft in geval van een calamiteit.
Daarnaast is het belangrijk dat het niet alleen op papier staat, maar ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Hiervoor zijn de ontruimingsoefeningen.
Wij kunnen voor u een ontruimingsplan opstellen, informeer hiervoor naar onze mogelijkheden.