Ontruimingsoefening
Regelmatig oefenen heeft veel voordelen:
Naast het volgen van herhaling is het belangrijk dat uw bhv’ers regelmatig oefenen. Een ontruimingsoefening waaraan de hele organisatie meedoet, heeft een aantal voordelen.
• Door regelmatig te oefenen kunnen uw bhv’ers hun vaardigheden op peil houden en raken ze beter vertrouwd met hun bhv-taken. Tijdens een oefening doen ze ervaring op met ontruimingsprocedures en met vaardigheden op het gebied van eerste hulp en brandbestrijding.
• Ook voor de niet-bhv’ers binnen uw organisatie is regelmatig oefenen belangrijk. Door te oefenen weet elke medewerker wat er bij een ontruiming van hem of haar verwacht wordt, waar de veilige vluchtroutes zijn, en hoe je die snel kunt benutten. Bijkomend voordeel: bhv’ers merken hoe de aanwezige personen op een incident reageren.
• Een oefening is ten slotte een prima manier om erachter te komen of de ontruimingsprocedures en bhv-materialen op orde zijn. Tijdens de evaluatie van een oefening komen eventuele gebreken doorgaans vanzelf aan het licht. En kunnen er afspraken gemaakt worden over de te nemen maatregelen (wie, wat en wanneer) .
Om de oefeningen maximaal effectief te laten zijn, raden wij aan om de oefeningen te baseren op scenario’s die binnen uw organisatie kunnen optreden en de procedures die daaruit voortvloeien. Wij helpen u graag om het best passende scenario te bedenken en daadwerkelijk uit te voeren. Tijdens de oefening wordt er geobserveerd en daarna geëvalueerd.
Wij komen graag langs om na te gaan wat wij hierin voor u kunnen betekenen.