Nieuwe locatie voor trainingen


Vanaf 1 januari 2020 worden de trainingen verzorgd bij Grenshotel de Jonckheer in Ossendrecht. Wij zelf zijn met ons kantoor ook verhuisd van Middenweg 13 naar Middenweg 16 in Hoogerheide.


Al een preventiemedewerker aangesteld?

Preventiemedewerker

Een preventiemedewerker helpt mee bij het opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en –evaluatie. Hij geeft ook advies over goed arbobeleid aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Elke werkgever moet ten minste 1 preventiemedewerker aanwijzen. In kleine bedrijven (25 werknemers of minder) mag de werkgever ook zelf de preventiemedewerker zijn.

Wat zegt de overheid over Bedrijfshulpverlening (BHV)

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Bij een ongeval of bijvoorbeeld brand zorgen bedrijfshulpverleners (BHV'ers) voor de eerste hulpverlening. Uw werkgever moet ervoor zorgen dat er voldoende BHV'ers zijn. Hij moet er ook voor zorgen dat ze hun taken goed kunnen uitvoeren. Er zijn geen speciale opleidingseisen. De werkgever kan zelf de taken van de bedrijfshulpverlening op zich nemen. Hij moet dan wel ten minste 1 werknemer aanwijzen die hem vervangt bij afwezigheid.