Wie controleert mijn bedrijf?


De Nederlandse Arbeidsinspectie (Inspectie SZW heet met ingang van 1
januari 2022  De Nederlandse Arbeidsinspectie) controleert of
werkgevers en werknemers zich houden aan de verschillende wetten,
besluiten en regelingen op het terrein van arbeid.  
De Nederlandse Arbeidsinspectie voert gericht en onaangekondigd
controles uit om te zorgen dat werkgevers de regels van de Arbowet
naleven. Daarnaast zal de Nederlandse Arbeidsinspectie verder gaan
met het onderzoeken van arbeidsongevallen.
 

 

Hoeveel bhv’ers heb je nodig?


Regelmatig wordt de
vraag gesteld: hoeveel bhv’ers zijn er nu eigenlijk nodig of verplicht in mijn
bedrijf of organisatie. Een terechte vraag, maar er is helaas niet één antwoord
mogelijk. Dit is afhankelijk van verschillende factoren.

Hoeveel bhv’ers zijn verplicht?

In de Arbowet is
opgenomen dat bedrijven wettelijk
verplicht
 zijn om doelgerichte maatregelen te treffen op het
gebied van bedrijfshulpverlening. Maar er is niet meer wettelijk vastgelegd
hoeveel bhv’ers dit dan betreft. De Arbowet gaat er van uit dat dit maatwerk
is, aangezien iedere organisatie te maken heeft met verschillende risico’s. Het
is dus van belang dat je als organisatie de omvang van je bhv-organisatie kunt
bepalen.

Hoe bepaal je de
benodigde bhv-organisatie?

Op basis van de
incidentscenario’s kan worden bepaald hoeveel bhv’ers er nodig zijn voor een
effectieve bhv-inzet bij de verschillende incidentscenario’s in het bedrijf.

Een incidentscenario is
een beschrijving van een incident dat in het bedrijf zou kunnen plaatsvinden en
het optreden van de hulpverlening om het incident te beheersen, te beperken
en/of te bestrijden. De bedrijfsnoodorganisatie (bno) moet voorbereid zijn op
de wijze van optreden bij de verschillende incidentscenario’s.

De bepaling van het
aantal benodigde bhv’ers wordt vastgelegd in een Risico- en
Inventarisatie Evaluatie (RI&E)
. Deze is wettelijk verplicht
voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers).


Volg de theorie van BHV Basis online


Start nu als BHV-er met e-learning en praktijk 1 dag

De bhv
e-learning biedt een rijke leeromgeving waarin je leert hoe je de bhv taken moet
uitvoeren. Je kunt zelf je leerroute kiezen en in eigen tempo leren op ieder
moment van de dag.

Door middel van teksten, instructies, video’s, animaties, vragen en opdrachten word je door de inhoud geleid. Na het doorlopen van de NIBHV basis bhv e-learning wordt deze afgesloten met een theorietoets. De toets op de praktijk dag komt dan te vervallen omdat deze in de e-learning al getoetst is.  Tijdens de praktijk dag worden de competenties getoetst.


Vanaf nu E-learning beschikbaar voor diverse trainingen


Zowel voor BHV Basis, BHV Herhaling, Eerste Hulp bij werken met kinderen en Ploegleider bieden wij de mogelijkheid voor E-learning. Stuur nu een e-mail door onderaan de pagina op het mailadres naast de envelop te klikken en ga vandaag nog van start!


E-learning verantwoord en gezond alternatief!


Wij
hopen dat u, uw gezin, familie en collega’s nog altijd in goede gezondheid
zijn.

In
afgelopen weken hebben wij de mogelijkheden bekeken hoe wij straks de
trainingen weer op zouden kunnen starten. Helaas is dat gezien de hele kleine
stapjes die gezet gaan worden in de komende maanden op weg naar een nieuw
normaal nog erg onzeker en zeer onduidelijk wat daarvoor de richtlijnen gaan
worden.

Daarom hebben wij besloten om e-learning training aan te bieden, dit is voor nu en de nabije toekomst een verantwoord en gezond alternatief. Uiteraard is en blijft praktijk een belangrijk onderdeel, maar door een veranderende wereld waarin de situatie langer gaat duren dan in eerste instantie verwacht was, moeten ook wij voor jullie kijken naar een best passende oplossing, het is immers belangrijk om kennis goed op peil te houden. Voor meer informatie kunt u onderaan de pagina op het mailadres naast de envelop te klikken


Tijdelijke aanpassingen van de reanimatierichtlijnen bij een daadwerkelijke reanimatie in de praktijk


In verband met de COVID-19 pandemie

Datum advies: 8 april 2020
De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) heeft in aanvulling op de adviezen tot nu toe de reanimatierichtlijnen verder aangescherpt om verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. NRR heeft dit advies met grote zorgvuldigheid opgesteld in samenspraak met Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg, HartslagNu en het RIVM.
In de huidige crisissituatie wijzigen richtlijnen en inzichten echter voortdurend. In overleg met het RIVM en betrokken partijen zal de NRR bekend maken wanneer de adviezen worden aangepast of ingetrokken.
Wees alert op herziening van deze adviezen.

Het doel van de maatregelen is het risico van besmetting met het coronavirus van de hulpverleners tot het minimum te beperken. En tegelijk willen we de slachtoffers van een circulatiestilstand zo min mogelijk tekort doen. Dit advies geldt voor een beperkte periode.

Wanneer mag je niet reanimeren?
Ga niet naar een reanimatie als:

 • Je je ziek voelt, of iemand in je gezin ziek is.
 • Je behoort tot een hoogrisicogroep.

Hersteld?
Als je hersteld bent, mag je weer aan het werk, dus mag je ook reanimeren.

Aantal hulpverleners betrokken bij de reanimatiepoging

 • Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn. Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand.
   
 • Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere beschermingsmiddelen bij mond-op-mond-beademing, beschermen niet tegen besmetting met het coronavirus. Gebruik ze daarom niet!
 

Aanpassing eerste benadering slachtoffer

 • Raak het hoofd van het slachtoffer niet aan.
   
 • Voor het vaststellen van een normale ademhaling komen “luisteren” en “voelen” te vervallen. Je moet de ademhaling alleen beoordelen door te kijken.
  Controleer de ademhaling niet door te luisteren en te voelen. Open de luchtweg niet voor het beoordelen van de ademhaling.
In de 112-meldkamer is een aangepast beleid om te achterhalen of
een slachtoffer mogelijk COVID-19 positief is. Volg de aanwijzingen van de centralist
op.Aanpassing reanimatie

Slachtoffer
ZONDER duidelijke
of bewezen COVID-19 besmetting

 • Start met ononderbroken borstcompressies en gebruik de AED.
 • Geef geen mond-op-mond/masker beademing.
Slachtoffer MET bewezen of veronderstelde COVID-19
besmetting

 • Gebruik de AED, maar geef geen borstcompressies en geen mond-op-mond/masker beademing.
Na de reanimatie

Desinfecteer je handen en polsen direct na de reanimatie op je werkplek of bij
een ambulance of eventuele andere aanwezige hulpverleningsvoertuigen.

Krijg je klachten?

Krijg je in de dagen/weken na de reanimatie klachten die
mogelijk duiden op COVID-19? Volg dan de adviezen van het RIVM. Neem zo nodig
contact op met je eigen huisarts.

Reanimatie kinderen

De reanimatie bij kinderen is onveranderd. Dit geldt voor kinderen TOT de
puberteit. Als je het kind niet kent, maak dan een inschatting of het om een
kind of een puber gaat, dit is niet direct aan een specifieke leeftijd te
koppelen.

Ambulancepersoneel in beschermende kleding

Wees je ervan bewust dat het ambulancepersoneel altijd in beschermende kleding
naar een reanimatie toe zal gaan. Het betekent niet dat het slachtoffer ook
daadwerkelijk besmet is.

Aansprakelijkheid
NIET VERGETEN: Wees je ervan bewust dat je niet
aansprakelijk bent als je een bepaalde handeling niet uitvoert.
Update: Alle trainingen uitgesteld


Wij volgen de richtlijnen van het RIVM waarbij het voor nu nog niet mogelijk is om al data te communiceren waarop de trainingen weer van start kunnen gaan, wij moeten hierin uiteraard ook de ontwikkelingen afwachten. Wij houden u op de hoogte.

Heeft u vragen dan kunt u ons mailen: training@arbostore.eu

Pas goed op uzelf en elkaar!


TRAININGEN GEANNULEERD T/M 31 MAART


Naar
aanleiding van de persconferentie heden middag door premier Rutte, zie de link
hiernaast https://www.youtube.com/watch?v=02aSZurY_Eg

hebben
wij moeten besluiten om alle trainingen t/m 31 maart niet door te laten gaan.

Veiligheid
en gezondheid staan centraal gezien de ontstane en onzekere situatie waarin wij
allemaal terecht zijn gekomen, kunnen wij hier nu geen gehoor aangeven. Wij
volgen de richtlijnen van het RIVM en zullen naar alle waarschijnlijkheid de
trainingen vanaf april / mei weer opstarten.

Wij
informeren jullie binnenkort met een nieuwe datum voor de BHV herhaling.

Nogmaals
wil ik benadrukken dat wij onze verantwoordelijkheid hierin moeten nemen en
preventief voor jullie dit besluit hebben genomen.

Wij
hopen en rekenen op jullie begrip maar gezondheid is hierin het belangrijkste
en daarin kunnen wij in de situatie die is ontstaan geen risico’s nemen.

Met
hartelijke groet,

Team
Mouws Veiligheid & Advies


Op naar een goed en gezond 2020!


Wij wensen iedereen een fantastisch en gezond 2020! Wij hopen jullie allemaal in het nieuwe jaar weer te mogen begroeten let wel op locatie van Grenshotel de Jonckheer, want vanaf 1 januari 2020 worden hier de trainingen gegeven.

Met hartelijke groet team Mouws Veiligheid!