Goed en veilig gereedschap dat op een juiste wijze wordt gebruikt, is een onmisbaar hulpmiddel voor de vakman. De werkgever heeft een wettelijke plicht om te zorgen voor veilig periodiek gekeurd gereedschap.

Veel bedrijven kiezen ervoor om één of enkele medewerkers op te leiden als voldoende onderricht persoon voor het keuren van elektrische handgereedschappen volgens de NEN 3140.

In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie* zal ongekeurd elektrisch handgereedschap als een risico genoemd worden en zal er een aanbeveling gedaan worden om een keuring uit te (laten) voeren.
Het VCA veiligheidzorgsysteem2 eist een jaarlijkse keuring.

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie
zie PI-blad Veiligheidzorgsysteem VCA

Doel van de cursus

De cursisten leren zelfstandig op een juiste wijze elektrische arbeidsmiddelen visueel te keuren en door te meten en de resultaten van de keuring goed te interpreteren en te registreren.

Doelgroep en vooropleiding

Werknemers die periodiek elektrische arbeidsmiddelen gaan keuren. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven voor maximaal 12 cursisten en is opgesplitst in een deel theorie en een deel praktijk. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Theorie
• organisatorische maatregelen;
• visuele controle;
• meten weerstand beschermleiding;
• meten isolatieweerstand;
• meten aardlekstroom en aanraakstroom;
• veiligheidstips.

Praktijk
• visuele controle;
• meten weerstand beschermleiding;
• meten isolatieweerstand;
• meten aardlekstroom en aanraakstroom;
• op juiste wijze monteren van vervangings-snoeren.

N.B. : de cursisten mogen zelf elektrische handgereedschappen meebrengen om te keuren.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt een cursusboek van MVA en bij voldoende resultaat een deelnamecertificaat. De cursus wordt afgesloten met een theorie en praktijktoets. Wij adviseren om na drie jaar een opfriscursus te volgen.

Docenten

Deskundige docenten met een ruime ervaring in bovengenoemde vakgebieden in o.a. industrie en bouw, die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen.

Cursuslocaties, -data en -tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu