Kwaliteit, arbo en veiligheid – ManagementSystemen

Ter verbetering van de beheersbaarheid van bedrijfsprocessen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van zogenaamde managementsystemen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. Bovendien sturen wetgever en opdrachtgevers steeds meer aan op zelfcontrole en directe verantwoordelijkheden van de werkgever.

Voor veel bedrijven is het opzetten van een dergelijk systeem een eenmalige aangelegenheid, waarvoor de kennis en expertise ontbreekt. MVA heeft een groot aantal deskundigen uit verschillende branches in dienst, zij kunnen op verschillende manieren ondersteuning bieden bij het opzetten en onderhouden van managementsystemen.

Hierbij staat altijd voorop dat er maatwerk wordt geleverd, zonder dat de bedrijfscultuur wordt aangetast.

Referenties
Voorbeelden van normen zijn onder andere NEN-ISO 9001, NEN-ISO 14001, OHSAS 18001, VCA*/**, VCU, VCO, International Safety Management (ISM) Code t.b.v. scheepvaart en HACCP.
* zie PI-blad:

kwaliteitsmanagementsysteem – ISO 9001
milieuzorgsysteem – ISO 14001
arbozorgsysteem – OHSAS 18001
veiligheidzorgsysteem-VCA
veiligheidzorgsysteem-VCU
veiligheidzorgsysteem-VCO

Werkwijze
De algemene werkwijze bestaat uit de volgende fasen:

1. Intake; Aan de hand van de betreffende norm wordt bekeken wat de huidige situatie van het bedrijf is, de bevindingen worden vastgelegd in een intake rapport. Dit rapport geeft inzicht in de hoeveelheid werk die verzet moet worden om een managementsysteem op te zetten en dient als basis voor een passende offerte voor verdere begeleiding.

2. Plan van Aanpak; Aan de hand van de resultaten van de intake wordt een Plan van Aanpak gemaakt. In overleg worden er taken verdeeld tussen MVA en het bedrijf en er wordt een planning opgesteld om zo de voortgang van het traject te bewaken.

3. Documentatie; Documentatie wordt in overleg opgesteld en aangepast aan de bedrijfssituatie. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande documenten binnen het bedrijf.

4. Implementatie; Gemaakte afspraken en aangepaste werkwijzen worden ingevoerd, het management en de medewerkers krijgen voorlichting en instructie waar dit noodzakelijk is.

5. Pré-audit; Indien het systeem gecertificeerd dient te worden, wordt er voor de certificatieaudit een pré-audit uitgevoerd. Er wordt dan gecontroleerd of er aan alle vragen van de norm wordt voldaan, dit wordt vastgelegd in een pré-audit rapport. De pré-audit wordt uitgevoerd door een collega van uw eigen adviseur, op deze manier vindt er een objectieve beoordeling plaats. Eventuele tekortkomingen kunnen dan nog tijdig worden opgelost zodat u tijdens de certificatie audit niet voor verrassingen komt te staan.

6. Certificatie audit; U kunt uw systeem laten certificeren door een onafhankelijke Certificatie Instelling. Arbode biedt begeleiding tijdens de certificering.

7. Onderhoud; Na invoering en eventueel certificering, moet een systeem onderhouden worden. In de praktijk blijkt dat na verloop van tijd de puntjes nog wel eens op de ‘i’ moeten worden gezet. Arbode kan desgewenst op frequente basis een vinger aan de pols houden en eventueel tussentijdse audits uitvoeren.

Integratie met bestaande systemen
Behalve enkelvoudige trajecten kan MVA ook assisteren bij het samenvoegen en uitbreiden van bestaande systemen tot zogenaamde integrale managementsystemen.

Informatie
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu
I.  www.arbostore.eu