Uitvoering controle conform NEN 2559 en  NEN-EN 671-3.  

R.J.A.Mouws is erkend door het Nationaal Centrum voor Preventie als onderhoudsmonteur nr.06/11/785  en VCA-leidinggevend gecertificeerd 9644553/2NL/611533

Werkzaamheden gebeuren onder de Norm en uitgevoerd als REOB – NCP erkend onderhoudsbedrijf.

Uitgebreid onderhoud en revisie conform NEN 2559-2001.

Per 1 juli 2001 is de nieuwe norm NEN 2559 voor onderhoud aan brandblusmiddelen van kracht geworden.

Deze verplicht naast de jaarlijkse controle aanvullend uitgebreid onderhoud na 5 en 15 jaar en revisie na 10 jaar.

Wij hebben de kennis en de apparatuur om dit op de juiste wijze uit te voeren.

Overigens dient u er wel rekening mee te houden dat, afhankelijk van het type blusser, soms ook vullingen en andere onderdelen vervangen moeten worden.

In bepaalde gevallen kan transport naar de gecertificeerde werkplaats van blusmiddelen door Mouws Veiligheid en Advies noodzakelijk zijn.

Om de veilige werking van de brandslanghaspel te garanderen, schrijft de norm NEN-EN 671-3 voor dat de haspel om de 5 jaar afgeperst wordt.

Wij hebben hier apparatuur voor om dit veilig en schoon uit te voeren.

 

 

 

Voor een vrijblijvende offerte neem contact met ons op: info@arbostore.eu