Steeds meer bedrijven laten hun organisatie certificeren volgens een managementsysteem* op het gebried van kwaliteit, arbo en/of milieu.
Om zeker te stellen dat het managementsysteem na certificering aan de eisen blijft voldoen zijn naast een jaarlijkse externe controle, ook interne controles door eigen medewerkers noodzakelijk. Het voordeel hiervan is dat steeds meer medewerkers zich bezig houden met het kritisch doorlichten van de organisatie. Daarom zal er binnen de organisatie een aantal medewerkers dusdanig moeten worden getraind, dat zij op een verantwoorde wijze interne audits kunnen uitvoeren.

*zie PI-blad Managementsystemen Algemeen

Doel van de cursus

Het bijbrengen van kennis en vaardigheden om zo kwalitatief verantwoorde interne audits te kunnen uitvoeren en rapporteren.

Doelgroep en vooropleiding

Medewerkers die interne audits uit (gaan) voeren.
Enige kennis van of betrokkenheid met zorgsystemen verdient de voorkeur.

Cursusduur en -inhoud

De cursus wordt in 1 dag gegeven voor maximaal 12 cursisten, de volgende onderwerpen worden behandeld:

• begrippen;
• uitwisselen van ervaringen;
• stappenplan;
• goede communicatie;
• audit technieken;
• rapporteren;
• evaluatie.

Het huidige zorgsysteem wordt beoordeeld en er wordt geoefend in het houden van interne audits. Vooraf zal een aantal procedures worden doorgenomen, om deze tijdens de training te kunnen gebruiken.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt cursusmateriaal van MVA en een deelnamecertificaat.

Docenten

Ervaren, deskundige en praktijkgerichte docenten die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijk erichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Cursuslocaties, -data en -tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier. Bij voldoende deelname leent deze cursus zich uitstekend voor in-company verzorging. Op aanvraag ontvangt u hiervoor een offerte.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu
I.  www.arbostore.eu