Om de veiligheid en gezondheid van werknemers op een project te waarborgen, is het noodzakelijk dat er een goede samenwerking is tussen opdrachtgever, hoofd- en onderaannemer(s).

Om deze gezamenlijke verantwoordelijkheid te borgen, verplicht het Arbobesluit opdrachtgevers en aannemers een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan) op te stellen.
Het V&G plan dient te worden opgesteld, als:

  • de geraamde duur van het project meer dan 30 werkdagen beslaat en op de bouwplaats op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijkertijd werken;
  • indien de geplande duur van het project meer dan 500 werkdagen beslaat;
  • wanneer het een project betreft die bijzondere gevaren voor de werknemers met zich meebrengen zoals:
  • werken in besloten ruimtes;
  • werken in de nabijheid van hoogspanning;
  • werken met asbest;
  • werken op hoogte.

Zowel in de voorbereidingsfase (ontwerp) als in de uitvoeringsfase moet dit plan opgesteld worden, er moet tevens een coördinator aangesteld worden.

Norm en wetgeving 

  •  Arbo-wet

Werkwijze
MVA biedt de dienstverlening aan op de volgende wijze:

1. Opstellen V&G plan; In overleg met de opdrachtgever stelt de adviseur een V&G (deel)plan op, waarin alle relevante aspecten zijn opgenomen en wat voldoet aan de eisen van de wet. Dit kan zijn voor de ontwerpfase, maar ook voor de uitvoeringsfase;

2. Coördinatie; Indien gewenst kan MVA de coördinator leveren voor de ontwerp- en/of de uitvoeringsfase. Hiervoor heeft MVA een aantal middelbaar- en hogere veiligheidskundigen* met ruime ervaring in diverse bedrijfstakken in dienst;

*zie PI-blad Detachering Veiligheidskundige.

3. Actualiseren V&G plan; Een van de eisen die gesteld worden aan het V&G plan, is dat het wordt aangepast aan de huidige situatie. Gedurende een project kunnen er omstandigheden wijzigen, waardoor het V&G plan moet worden aangepast.

Informatie
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu
I.  www.arbostore.eu