Mouws Veiligheid en Advies speerpunten: 

  1. huisvesting- en facilitair advies,
  2. brandveiligheid (gebruiksvergunning, vuurlastberekening, noodplan, vluchtwegplattegrond) 
  3. computerruimtes
  4. datacenters.

Mouws Veiligheid en Advies werkt  samen met De Vlieg Techniek .

Adviesbureau voor utiliteit & industrie, architectuur & installaties, projectmanagement & consultancy

De Vlieg techniek is een integraal werkend architecten- en ingenieursbureau. Wij ontwerpen en begeleiden met een totale aanpak uw (ver-)bouw projecten en geven technisch advies op het gebied van utilitaire en industriële huisvesting, interieur, brandveiligheid en computerruimtes.

Wij adviseren en verzorgen:

Totaal advies huisvesting

Þ Full-service huisvestingsadvies;

Þ Facilitair concept;

Þ Projectmanagement op huisvestingsgebied.

Architectuur en bouwkunde

Þ Balie- en entreeontwerp;

Þ Kantoorindeling;

Þ Esthetisch onderhoud.

Computerruimtes en datacenters

Þ Quick scan bestaande ruimte;

Þ Ontwerp en advies nieuwbouw;

Þ Opwaardering bestaande ruimtes.

Vergunningen

Þ Gebruiksvergunning;

Þ Vuurlast- en brandoverslag berekening conform NEN 6090;
    Vuurlast berekening;

Þ Bouwvergunning.

Brandveiligheid / ontruiming

Þ Ontruimingsplan conform NTA 8112;

Þ Vluchtplattegronden conform NEN 1414

Þ Calamiteitenplan;

Þ Bedrijfsnoodplan;

Þ Quick scan brandveiligheid

Þ Pand gebonden brandveiligheiddossier (voorbereid op de arbocatalogus)

De ervaren adviseurs assisteren u bij de planuitwerking en ondersteunen u bij de aanvraag van vergunningen en brandveiligheidadvisering. 

Brandveiligheiddossier, gebouwgebonden en voorbereid op de Arbocatalogus 

Wij stellen voor u het brandveiligheiddossier op. Dit brandveiligheiddossier is een specifiek voor een gebouw opgesteld dossier dat alle aspecten omvat op het gebeid van brandveiligheid.

Met dit brandveiligheid heeft u in één dossier direct alle zaken bij de hand, het ideale hulpmiddel bij overleg met het bevoegd gezag (brandweer en gemeente), met de verzekeringsmaatschappijen doch ook richting uw medewerkers.

Per 1 januari 2007 is de herziene Arbowet in werking getreden. Hierdoor wordt er onder andere een verandering teweeg gebracht in de verantwoordelijkheden. Zo worden de afspraken over te treffen maatregelen om aan de doelvoorschriften, die in de Arbowet en – besluit staan, te voldoen, vastgelegd in de Arbocatalogus.

Het door ons opgestelde brandveiligheiddossier is voorbereid om opgenomen te worden in de Arbocatalogus.

In overleg met u bepalen wij samen welke elementen opgenomen kunnen worden in het brandveiligheiddossier; doch op basis van onze ervaring en kennis stellen wij voor:

– de tekeningen aanvraag gebruiksvergunning (dit zijn de indelingstekeningen met hierop aangegeven alle brandpreventieve maatregelen);

– het bedrijfsnoodplan (bevat ontruimingsplan, calamiteitenplan, etc);

– certificaten van toegepaste materialen en producten van brandpreventieve maatregelen en installaties;

– tekeningen met de doorvoeringen;

– controlelijst van de beheersmaatregelen die u zelf moet uitvoeren (brandmeldcentrale, sprinkler, vrijhouden vluchtwegen, oefenen van de ontruiming);

– controlelijst van de jaarlijks onderhoud- en beheerzaken (brandmeldcentrale, doorvoeringen, RWA, etc);

– belangrijke telefoonnummers;  

Voor info kunt u contact opnemen met ons via de telefoon of via ons mailadres info@arbostore.eu 

Uw contactpersoon is Raymond Mouws 

Tel. 0031 164 64 22 72
Fax 0031 164 64 32 12 
www.arbostore.eu
M. 0031 6 53 19 25 53