Het werken met / aan flenzen is een risicovolle taak, in de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie* zal dan ook een aanbeveling gedaan worden om een cursus te volgen.

De Veiligheids Checklist Aannemers** (VCA) eist voor diverse risicovolle werkzaamheden***, waaronder Flensmonteur , een aantoonbare deskundigheid.

Als een werkgever niet kan aantonen dat zijn personeel voldoende is opgeleid, is hij bij ongevallen juridisch aansprakelijk.

*zie PI-blad Risico- Inventarisatie en -Evaluatie
** zie PI-blad Veiligheidszorgsysteem VCA 2004/04
*** Gids Opleidingen Risicovol Werk (GORW)

Doel van de cursus

De cursisten inzicht geven in de werkwijze en de veiligheidsrisico’s van het “Werken aan lage druk flenzen in de (petro)chemie” en leren op een juiste en veilige manier:
• pakkingen vervangen;
• juist pakking aanduiden;
• veilig flenzen openen;
• flenzen ‘100% dicht’ monteren.

De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Doelgroep en vooropleiding

Operationele medewerkers van oa. montage-, con¬structie-, installatie-, en isolatiebedrijven die lage druk flensverbindingen (de)monteren. Voor de basiscursus is geen specifieke vooropleiding vereist, de examentrai-ning is voor cursisten die over de juiste vakkennis beschikken.

Cursusduur en -Inhoud

De cursus wordt gegeven in 1 dag (examentraining) of 2 dagen (basiscursus), voor maximaal 8 cursisten en is opgesplitst in een theorie- en een praktijkgedeelte. De volgende onderwerpen worden behandeld:

Theorie:

• veiligheidsprocedures;
• ondersteuning;
• gereedschappen;
• pakkingsoorten;
• flenzen;
• boutverbindingen;
• pijpleidingen;
• appendages.

Praktijk:

• demonteren en openen van pijpverbindingen;
• werken aan apparaten.
• pakking verwijderen;
• uitlijnen;
• pakking plaatsen;
• aanhaalmoment;
• steekflens plaatsen en trekken.

Cursusmateriaal en afsluiting

Elke cursist ontvangt een cursusboek. Cursus en examen vinden plaats op een gecertificeerde locatie.
Het examen wordt door een onafhankelijk en gecertificeerd examenbureau afgenomen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een Elsevier / Deltalinqs certificaat Flensmonteur (lage druk).
Dit certificaat is volgens de normen van de “Gids Oplei-dingen Risicovol Werk” met betrekking tot de VCA-norm en heeft een geldigheid van 5 jaar.

Docenten

Ervaren, deskundige en praktijkgerichte docenten die op een interessante en interactieve wijze de lesstof behandelen en daarbij gebruik maken van praktijkgerichte opdrachten en concrete voorbeelden.

Cursuslocaties, -data en -tarieven

Neem hiervoor contact op met MVA.
Aanmelden kan middels het inschrijfformulier.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contactpersoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M.info@arbostore.eu
I. www.arbostore.eu