Veiligheid neemt een steeds belangrijkere plaats in bij risicovolle projecten in o.a. de (wegen) bouw, de industrie, de (petro)chemie en bij sloop- en onderhoudswerkzaamheden.

Diverse oorzaken leveren onnodige risico’s op met soms ernstige gevolgen;

  • Opdrachtgevers en uitvoerende partijen krijgen het steeds drukker bij het realiseren van een project;
  • Planningen worden steeds krapper, de werkdruk neemt toe;
  • Meer werkzaamheden van diverse disciplines moeten gelijktijdig worden uitgevoerd;
  • Een tekort aan deskundigheid bij aannemers en opdrachtgevers;
  • Gebrek aan toezicht op de bouwplaats.

Om dit te voorkomen is het uitermate zinvol gebruik te maken van een externe deskundige op veiligheidsgebied. De Veiligheidskundige is in staat invulling te geven aan het totale veiligheidsbeleid op een project, op papier en in de praktijk. De inzetbaarheid kan in fulltime dienstverband alsook in parttime dienstverband plaats vinden.
In samenwerking met de projectverantwoordelijke kunnen de risico’s worden beheerst, zodat het streven naar een ongevalvrij project realiseerbaar is.

Inhoud

  • Coördineren van het V&G* plan ontwerpfase en V&G plan uitvoeringsfase tijdens een project;
  • De organisatie van het veiligheidsbeleid optimaliseren;
  • Praktische ondersteuning bieden aan het managementteam.

*zie PI-blad Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan)

Werkwijze

MVA biedt de dienstverlening aan op de volgende wijze:

1. Offertefase; In de offertefase wordt overlegd wat de werkzaamheden zijn, wanneer die moeten worden uitgevoerd, hoeveel tijd daarmee gemoeid is en wat de plaats is van de deskundige binnen de organisatie (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden). Naar aanleiding van het functieprofiel wordt een passende kandidaat aangeboden;

2. Uitvoeringsfase; Gedurende de uitvoeringsfase werkt de deskundige in opdracht van het bedrijf binnen de afgesproken voorwaarden;

3. Rapportage; Desgewenst ontvangt u tijdens en/of na afloop van het project een rapportage met daarin de (tussentijdse) evaluatie van het project en aanbevelingen voor de toekomst.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu
I.  www.arbostore.eu