Vanaf 1 januari 2000 moet een ondernemer die gevaarlijke stoffen vervoerd en/of behandelt in de zin van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS), gebruik maken van een erkend veiligheidsadviseur. De ondernemer mag dit zelf doen of hij moet een externe veiligheidsadviseur aanstellen die de verplichte taken uitvoert.

MVA kan een Veiligheidsadviseur leveren voor wegtransport, railtransport en binnenvaart.

Inhoud

De Wet vervoer gevaarlijke stoffen is er op gericht de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de risico’s van het vervoer van goederen te verkleinen. De Veiligheidsadviseur zorgt ervoor dat er controle wordt uitgevoerd, advies wordt geleverd en rapportage plaatsvindt, met betrekking tot het vervoer of de behandeling van de gevaarlijke stoffen.

Hieronder vallen:

 • algemene preventie en veiligheids¬maatregelen;
 • naleving van voorschriften hij het laden, lossen en behandelen van gevaarlijke stoffen;
 • instrueren en opleiden van personen die bij de behandeling van gevaarlijke stoffen betrokken zijn;
 • inwinnen van informatie bij calamiteiten en het opstellen van een rapportage;
 • het opstellen van een jaarverslag van gevaarlijke stoffen.

Referenties

 • Arbowet;
 • Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen;
 • Regeling Veiligheidsadviseur.

Werkwijze

MVA biedt de dienstverlening aan op de volgende wijze:

1. Intake; De intake bestaat uit :

 • een voor¬onderzoek;
 • een oriënterend locatie bezoek;
 • het vaststellen van knelpunten;
 • het opstellen van een plan van aanpak.

In het plan van aanpak staan de (wettelijk) verplichte en wenselijke acties vermeld.

2. Jaarlijkse audit jaarverslag VGS; Bij de jaarlijkse audit wordt eerst een evaluatie van het plan van aanpak gemaakt en vervolgens na een gerichte audit een rapportage opgesteld in een jaarverslag;

3. Tussentijdse audit; Indien er structurele verande¬ringen in de onderneming zijn opgetreden wordt in overleg met de onderneming een tussentijdse audit uitgevoerd;

4. Aanvullende advisering; Aanvullende advisering wordt verleend bij;
• het maken en implementeren van procedures;
• onderzoek van ongevallen;
• rapportage en specifiek advies.

5. Consignatie; MVA heeft op afroep een Veiligheidsadviseur ter beschikking, hieraan zijn consignatiekosten verbonden;

6. Helpdesk; Aangesloten ondernemingen kunnen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen via de helpdesk informatie krijgen over handelingen die onder de adviserende taken van de veiligheidsadviseur vallen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij
Mouws Veiligheid & Advies, uw contact¬persoon.

Raymond Mouws

T.0031 164642272
F.0031 164643212
M.0031 653192553

M. info@arbostore.eu
I.  www.arbostore.eu